SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Novinky

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Opava, rekvalifikace MŠMT ČR
Říjen 2022 - Opava # Baví Vás práce s dětmi? Kurz je určen všem, kteří chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo také těm, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení. Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění. Součástí kurzu je také praxe v předškolních ...
ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyOpavarekvalifikaceMŠMT

TEAMS úvod do online schůzek
Říjen 2022 - Praha # Školení je určené začátečníkům, kteří onlinové schůzky v prostředí Microsoft Teams ještě nepoužívali. Posluchači se naučí spustit schůzku, pozvat k ní ostatní a komunikovat mezi sebou pomocí videa, zvuku nebo textového chatu. Dále se seznámí i několika metodami sdílení vzdálených ploch počítače. Posluchači se také seznámí s prostředím programu Teams a s ovladacím panelem videohovoru. * ...
TEAMSúvodonlineschůzek

Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows ServerWindows Server 2008 - 2012 - Security
Leden 2023 - Praha # Kurz Praktická ochrana serverů a sítí v prostředí Windows Server je určen všem správcům a zájemcům o bezpečné nastavení serverů s operačním systémem Windows Server. V rámci školení se účastníci naučí maximálně využít standardní mechanismy dostupné ve Windows serveru. Všechna témata jsou probírána hlavně prakticky ...
PraktickáochranaserverůsítíprostředíWindowsServerWindowsServer20082012Security

Jazyk C – pokročilé programováníC Language - Advanced Programming
Březen 2023 - Brno # Píšete základní programy v jazyce C a rádi byste se pustili do pokročilejších témat? Programovací jazyk C poskytuje silné nástroje k tvorbě a optimalizaci programů blízkých hardware. Umožňuje velmi přímočaré programování přímo nad ...
JazykpokročiléprogramováníCLanguageAdvancedProgramming

RUČNÍ TKADLEC - rekvalifikace
Leden 2023 - Trutnov # ruční tkaní, předení, zpracování vlny, tkaní na rámech a karetkách, gobelíny a tapiserie, základy šití, barvení textilu a vlny, lidová umělecká řemesla, rozděleno do pětitýdnů - možno zvolit kratší cykly, ubytování v objektu. Kurz je určen pro chovatele ovcí, nezaměstnané, zdravotně znevýhodněné, zájemce o tradiční lidová řemesla, učitele, vychovatele, zaměstnance ...
RUČNÍTKADLECrekvalifikace

Jak na efektivní restart LinkedIn profilu
Prosinec 2022 - Praha # Seminář vám pomůže pochopit základní principy efektivní práce se sítí LinkedIn. Dozvíte se, jak využít různé možnosti, které tato síť nabízí, ale také vám pomůže připravit správnou strategii, díky které efektivně oslovíte správné cílové osoby (např. potenciální zákazníky). Značně zvýšíte šanci na úspěšné aktivity v prostředí LinkedIn. Po celou dobu semináře bude probíhat aktivní ...
efektivnírestartLinkedInprofilu

Deset nejdražších chyb při řízení lidí aneb co se lze naučit z manažerských selhání
Říjen 2022 - online # Rozebereme nejzávažnější manažerské chyby a stereotypy, které jsou spojené s řízením lidí. Odnesete si poznatky, jak se těmto chybám propříště vyhnout a jakým způsobem průběžně zlepšovat schopnosti a dovednosti manažera. * • jaký je můj řídící styl a jak působím na své podřízené, • nejzávažnější ...
Desetnejdražšíchchybřízenílidíanebnaučitmanažerskýchselhání

MS Excel – databáze a kontingenční tabulky
Říjen 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Určeno pro uživatele, kteří si chtějí ...
Exceldatabázekontingenčnítabulky

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke ...
SprávnízaměřenímsprávnířízeníprvnímdruhémstupniON-LINE

Event ManagementEvent Management
Březen 2023 - Brno # Pořádání společenských akcí, v marketingu označovanéjako Event Management, prošlo v poslední době výrazným vývojem. Už nestačí jen vybrat vhodné místo, špičkový kulturní program a drahý catering. Do popředí se dostává také důraz na obsah sdělení, zaměření konkrétního eventu. Podstatnou roli hrají in-field aktivity, zajištující větší viditelnost, zvací proces, plánování termínů, vyloučení kolize s ...
EventManagementEventManagement

Jak natáčet video – základní kurz
Říjen 2022 - Praha # Cíl kurzu Cílem tohoto kurzu je naučit vás tvořit technicky i kompozičně kvalitní video za použití videokamery nebo digitálního fotoaparátu. Průběh kurzu Budeme se vám věnovat celý den, celkem 6 výukových hodin. Pro koho je kurz určen Pro všechny nadšence do videotvorby, tvorby jednoduchých i pokročilých videosekvencí na fotoaparátu či kameře. Pro ...
natáčetvideozákladníkurz

Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR)
Prosinec 2022 - Praha # V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata: * východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014 * přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiální zásada (h...
SuperficiálnízásadajejíprakticképrojevysoudníprávnípraxivybranéotázkyzaměřenímrozhodovacípraxiNejvyššíhosoudu

Synology DSM Architect - Train the TrainerSynology DSM Architect - Train the Trainer
Únor 2023 - online # Synology Products, Services and Tools Setup and Installation Storage Manager Network Services File Services Access Control Security features and remote access Maintenance and monitoring Certification ...
SynologyArchitectTrainTrainerSynologyArchitectTrainTrainer

Python - návrhové vzoryDesign Patterns in Python
Prosinec 2022 - Brno # Programujete v Pythonu a rádi byste tvořili kvalitní a udržovatelný kód? Za dobu existence objektově orientovaných jazyků vzniklo mnoho zavedených postupů a zvyklostí. Mnohé z nich se dají přímo uplatnit v Pythonu, další lze pro Python adaptovat a některé se dokonce staly součástí jazyka. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte přizpůsobení klasických ...
PythonnávrhovévzoryDesignPatternsPython

AutoCAD – kurz pro středně pokročilé
Únor 2023 - Brno # Cíl kurzu Osvojit si podrobnější vlastnosti, příkazy a techniky pro zvýšení stávající produktivity, při vytváření, popisování a vykreslování výkresů s použitím AutoCADu. Zaměření kurzu Kurz je určený uživatele AutoCADu s mírně pokročilou znalostí programu, kteří si chtějí rozšířit znalosti v rovinných výkresů. Studijní materiály CZ literatura není dostupná. Doporučujeme volitelně za ...
AutoCADkurzstředněpokročilé

Aktuality mzdové účtárny pro rok 2022 - on-line záznam z webináře
Prosinec 2022 - Pardubice # Seminář je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, kteří chtějí získat ucelený přehled nad danou problematikou a chtějí se seznámit s novinkami roku 2022 ve mzdovém účetnictví. * Cílem semináře je seznámit účastníky školení s problematickými oblastmi při zdanění příjmů ze závislé činnosti, připravit je na roční zúčtování mezd za rok ...
Aktualitymzdovéúčtárny2022on-linezáznamwebináře

Obsluha 3D tiskáren a příprava tiskových souborů
Listopad 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené 3D tiskárnami a datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, přístup k 3D tiskárně a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na ...
Obsluhatiskárenpřípravatiskovýchsouborů

Key Account ManagementKey Account Management
Prosinec 2022 - Praha # Kurz se zabývá problematikou klíčových zákazníků a péčí o ně. S oblibou se říká, že není ani tak těžké zákazníka získat, jako si jej udržet a primární příčinou ztráty zákazníka je právě nedostatečná zákaznická péče. V průběhu kurzu se dozvíte informace o charakteristických rysech klíčového zákazníka, o metodách jeho získání, jakým způsobem vytvořit strategické plány, jak nastavit péči ...
AccountManagementKeyAccountManagement

Finanční analýza a řízení podnikových financí
Březen 2023 - Praha # Popis Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání. Školení Finanční analýza a řízení podnikových financí poskytuje fundovaný přehled o souvislostech finančního účetnictví a podnikové ekonomiky. Je určeno jako ...
Finančníanalýzařízenípodnikovýchfinancí

Základy HTML a CSS
Listopad 2022 - Praha 9 # Během tohoto školení vás naučíme rozumět a správně používat jazyky HTML a CSS pro tvorbu webových stránek. Na kurzu teorii snadno pochopíte díky praktickým příkladům, na kterých si sami vlastním cvičením teorii ověříte v praxi. Učit vás to bude letitý praktik, který nejen učí, ale s HTML a CSS každodenně pracuje na mnoha p...
ZákladyHTML

Kurz rozvoje emoční inteligence – nechte spolupracovat IQ s Vaším EQ
Říjen 2022 - Praha # Pro koho je kurz určen Všem, kteří chtějí rozvíjet schopnosti své mysli, emocí a inteligence, zlepšit své pracovní výsledky, prostředí či vztahy ve firmě.  Zaměření kurzu Cílem kurzu je rozvíjet emoční a sociální dovednosti účastníků. Zaměřuje se zejména na rozvíjení vztahů na pracovišti, smysl v práci, zvládání konfliktů, stresu a zlepšování vztahů ...
KurzrozvojeemočníinteligencenechtespolupracovatVaším

Adobe Illustrator pokročilý
Listopad 2022 - Praha # Školení je určené pro posluchače, kteří již Adobe Illustrator používají a chtějí svoji práci zlepšit, zrychlit a zpestřit novými postupy. Posluchači se seznámí s pokročilou editací křivek, naučí se členit grafiku do jednotlivých vrstev, přesně umisťovat jednotlivé objekty, pracovat se skupinami objektů, používat speciální efekty a rozšíří si svoje znalosti v práci s textem. * Kurz ...
AdobeIllustratorpokročilý

POKLADNA – AKTUÁLNĚ PRO ROK 2022 A 2023
Listopad 2022 - Živé vysílání - ONLINE seminář # Lektor kurzu: Ing. Dana VANKEOVÁ Certifikovaná účetní, členka Metodické rady pro podnikatele Svazu účetních a členka Revizní komise Svazu účetních V minulosti působila jako hlavní účetní a ekonomická ředitelka. Zkušená lektorka. ...
POKLADNAAKTUÁLNĚ20222023

Dispečer logistiky
Říjen 2022 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent kurzu bude schopen vykonávat široké spektrum pozic v oblasti administrativy, obchodu, skladového hospodářství a logistiky. Získá praktické dovednosti a znalosti z oblasti technické korespondence, a bude schopen samostatně zpracovávat přehledy, tabulky. Zná metody uplatňované v logistice, zná základní principy sledování jakosti podle norem, vyzná se obecně v řízení logistických ...
Dispečerlogistiky

Mzdové předpisy pro rok 2023
Prosinec 2022 - online # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti pro rok 2023. Program bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice ...
Mzdovépředpisy2023Počet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net