SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: Z

Kurz bezpečného používání sociálních sítí
Prosinec 2022 - Brno # Cíl kurzu Naučit se bezpečně používat nejznámější sociální sítě jako Facebook, Instragram, Badoo a další... Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro ty, kteří se chystají založit profil na některé sociální síti, ocení jej i aktivní uživatelé sociálních sítí, kteří na nich sdílí obsah ze svého soukromí, je určen také pro rodiče, jejichž děti se na sociálních sítích pohybují, pro osoby čelící ...
Kurzbezpečnéhopoužívánísociálníchsítí

Linux - programování v BASHLinux - Shell Programming
Prosinec 2022 - Brno # Kurz je určen účastníkům, kteří již mají základní znalosti práce s Linuxovým operačním systémem, ale chtějí se naučit automatizovat dávky a vytvářet shellové skripty. Cílem je naučit účastníky efektivně automatizovat běžné úlohy v ...
Linuxprogramovánív BASHLinuxShellProgramming

Účtujeme v Pohodě
Říjen 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač s nainstalovaným účetním programem a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí ...
ÚčtujemePohodě

SQL Server - pokročilá administraceSQL Server – Advanced Administration
Březen 2023 - Brno # Kurz je určen pro administrátory, kteří již znají základní správu SQL Serveru, a chtějí se naučit pokročilé možnosti práce s databázovým enginem, a poznat všechny komponenty SQL ...
ServerpokročiláadministraceSQLServerAdvancedAdministration

Artlantis
Říjen 2022 - Praha 3 - Vinohrady # Školení zpracování fotorealistické vizualizace 3D modelu. Vizualizační program Artlantis je samostaně stojící program pro tvorbu fotorealistických vizualizací zaměřených především na architekturu a design. Neklade si za cíl být programem pro profesionální vizualizace, ale jednoduchost ovládání a co nejlepší poměr kvality výstupu vzhledem k času nastavení a výpočtu. Kurz je určen pro začátečníky pro práci v programu Artlantis Render i ...
Artlantis

Instagram
Leden 2023 - Brno # Facebook je mrtvý, ať žije Instagram. Tato na fotkách založená sociální síť je novým tahounem ve světě sociálních sítí. Svezte se na vlně, která dokáže nejen rozšířit povědomí o vaší značce, ale stává se standardem nové generace. Jak s Instagramem pracovat, jaký tvořit obsah a co dělat, když nemám čas, chuť či náladu neustále fotit nesmysly a dávat je na timeline - to vše si na kurzu řekneme a prakticky ukážeme. Na konci tak ...
Instagram

Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje
Listopad 2022 - Praha # Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení cash flow a likvidity. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní číst ve výkazech rozvaha a výsledovka. Dokážete plánovat peněžní toky a získáte schopnost interpretovat údaje v cash flow. Prosíme účastníky, aby si na ...
Ekonomikaobchodníkyspecialistynákupuprodeje

Blazor Server a WebAssembly
Únor 2023 - Praha # Kurz vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí naučit tvořit Blazor aplikace. Blazor je framework (součástí ASP.NET Core) na psaní web aplikací kompletně v C#. Programátor tak nemusí přijít do styku s Javascriptem a zůstává v produktivním prostředí a jazyce. Školení je vedené praktickou formou, kdy v průběhu školení budeme vytvářet vlastní mini ...
BlazorServerWebAssembly

Administrátor počítače
Říjen 2022 - Praha 5 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Absolvent po úspěšném absolvování kurzu zná práci se současnými operačními systémy a jejich instalací včetně implementace standardních aplikací. Dále umí pracovat a nastavovat počítačovou síť se všemi současnými variantami připojení včetně WiFi. Umí rutinně přeinstalovávat počítače, notebooky, nastavovat počítače do firemní sítě a instalovat tiskárny a další periferní zařízení. Umí ...
Administrátorpočítače

Skladování a manipulace s materiálem
Listopad 2022 - Zbiroh # Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. ...
Skladovánímanipulacemateriálem

Kurz moderování # pro začátečníky
Duben 2023 - Praha 4-Kamýk # Kurz Herecké školy Neklid [Divadelní studio Neklid, o.p.s. - Divadlo Neklid] probíhá formou modelových cvičení - čtení a další interpretace zpráv, fejetonů a jiných žánrů, improvizace na dané konkrétní situace. V rámci výuky se pracuje s mikrofonem, videokamerou, simulovaným publikem. Součástí kurzu je dialogické jednání. Semestr: 12 lekcí jednou týdně 3 hodiny - moderování [2 hodiny], alternativní ...
Kurzmoderovánízačátečníky

Kontingenční tabulky v MS Excel
Leden 2023 - Brno # Cíl kurzu Automaticky a podvědomě pracovat s kontingenční tabulkou a rozpoznat všechny případy jejího využití. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele Excelu, kteří zpracovávají větší množství dat a potřebují je řadit a filtrovat, pro manažery, administrativní pracovníky a veškeré pracovní pozice využívající program MS Excel. Studijní materiály Žádné nejsou. ...
KontingenčnítabulkyExcel

Insolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Program: * Podmínky pro povolení oddlužení * Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, postavení sepisovatele návrhu * Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku oddlužením * Volba způsobu oddlužení * Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením ...
InsolvenčnířízenířešeníúpadkuoddluženímaktuálnívýkladovéproblémyjudikaturaON-LINE

Hmotný a nehmotný majetek z pohledu účetnictví, daní z příjmů a DPH – speciálka pro praktiky
Říjen 2022 - Praha # Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku – hmotného, nehmotného, drobného – z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou ...
Hmotnýnehmotnýmajetekpohleduúčetnictvídanípříjmůspeciálkapraktiky

Remote management - vedení týmu na dálku
Únor 2023 - Praha # Cílem praktického workshopu je získat přehled o vedení členů týmu pracujících ze vzdálených míst. Dozvíte se, jak komunikovat na dálku, jak pracovat s izolovaností členů týmu. Získáte povědomí o tom, které prvky leadershipu pomáhají při vedení virtuálních týmů. Zaměříte se na motivaci i řešení konfliktů v situacích, kdy není možné provést prezenční setkání. Rozvinete týmovou komunikaci při ...
Remotemanagementvedenítýmudálku

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Říjen 2022 - Praha # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

AUDIT IT PRO NON-IT AUDITORY
Prosinec 2022 - Praha 2 # Základní v IT Určeno pro Téma semináře je vhodné zejména pro členy malých útvarů IA, kteří mají pocit, že se k nim téma IT auditu plíživě blíží, a nechtějí jím být zaskočeni, a stejně tak pro ty, kteří se chtějí dozvědět o aktuálním IT auditu a získat znalosti použitelné v profesionální praxi i v soukromém životě. Cíl semináře IT prostředí ...
AUDITNON-ITAUDITORY

Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes
Únor 2023 - Brno # Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, v...
FinančníanalýzakrokkrokusouhrnnýmanalýzámFinancialAnalysisStepStepComprehensiveAnalyzes

IBM AIX - rozšířená administrace systémuIBM AIX - Advanced System Administration
Leden 2023 - Brno # Kurz IBM AIX - rozšířená administrace systému je určen všem účastníkům, kteří chtějí rozšířit znalosti administrace operačního systému IBM AIX. Účastníci se seznámí s postupy a nástroji pro detailní správu systému a jejich použitím při sledování a určování ...
rozšířenáadministracesystémuIBMAdvancedSystemAdministration

Digitální publikování v Adobe InDesign
Leden 2023 - Brno # Cíl kurzu Zvládnout v programu Adobe InDesign publikovat dokumenty nejen pro klasický tisk, ale i pro distribuci digitální cestou (do tabletů, čteček e-knih a webových stránek). Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele s pokročilejší znalostí programu Adobe InDesign, dále pro absolventy ...
DigitálnípublikováníAdobeInDesign

Obsluha motovozíku - elektro vozíku - vysokozdvižné a nízkozdvižné [VZV, NZV]
Leden 2023 - Frýdek Místek # Kurz obsluhy elektro - moto vozíků. teoretická část včetně zkoušky. Cena kurzu bez praxe činí 1.990.- ...
ObsluhamotovozíkuelektrovozíkuvysokozdvižnénízkozdvižnéVZVNZV

Kurs pro obsluhu stavebních strojů
Říjen 2022 - České Budějovice # Kurs pro získání strojnického průkazu. Určeno: uchazečům o získání nebo rozšíření Průkazu strojníka k obsluze nakladačů, rypadel, dozerů, kompresorů a dalších strojů podle vyhl. č. 77 - 1965 Sb. Délka kursu: 7 dní, rozšíření 4 ...
Kursobsluhustavebníchstrojů

Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ
Leden 2023 - webiář # =gt; =gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č. 406-2004 Sb. a navíc bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu , posouzení vlastní vypracované ...
ProvozbioplynovýchstanichlediskanebezpečívýbuchuODBORNÝKURZ

Elasticsearch - fulltext v praxi
Říjen 2022 - Praha 7 # IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - Elasticsearch - fulltext v praxi Zpět Michal Kubiš 19. 1. 2021 Nesmírně přínosné školení vedené odborníkem na slovo vzatým. Osobně jsem velmi ocenil i ochotu lektora poskytnout nesmírně kvalitní (a troufnu si říci i cenná) data, na základě kterých bylo ...
ElasticsearchfulltextpraxiPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net