SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: V

Personální výběrPersonal selection
Říjen 2022 - Brno # Kurz je určen personalistům a manažerům, aby stanovením vhodně definovaných kompetencí pracovních pozic minimalizovali rizika spojená s nekompatibilitou uchazeče a pracovní pozice. Formou kombinace teoretických zásad a řady praktických ukázek účastníci získají povědomí o kompetencích uchazečů o zaměstnání vůbec, o průběhu výběrového pohovoru, o problematice behaviorálních pohovor- a jeho výhod, a ...
PersonálnívýběrPersonalselection

Produktové portfolio a jeho vliv na marketingProduct portfolio and its impact on marketing
Listopad 2022 - Brno # Produkt, je nedílnou součástí obchodu a tím i marketingu. Existují dokonce strategie založené přímo na produktu tzv. produktovém marketingu. S rostoucí specializací a sofistikovaností produktů především v oblasti B2B, roste potřeba vytvoření komunikace, která bude více srozumitelná cílovým spotřebitelům a vyvolá p...
ProduktovéportfoliojehovlivmarketingProductportfolioimpactmarketing

Katastr nemovitostí – nová katastrální úprava
Říjen 2022 - Olomouc # Úvod – právní úprava, nejdůležitější změny. Stavba jako součást pozemku. Právo stavby jako nemovitá věc. Dva právní režimy jednotek. Rozestavěné budovy, rozestavěné jednotky. Materiální publicita katastru nemovitostí. Zápisy práv. Postupy v řízení o povolení vkladu. Další nová práva a poznámky zapisované do katastru. Dotazy a ...
Katastrnemovitostínovákatastrálníúprava

Osobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a praxe
Listopad 2022 - online # Na semináři se seznámíte s novinkami spojenými s účinností GDPR v personální praxi, zjistíte, že GDPR lze zvládnout i ve vztahu ke zpracování osobních dat zaměstnanců. * Problematika osobních údajů zaměstnanců v roce 2022 a GDPR: • principy rovnováhy mezi oprávněnými zájmy zaměstnance a zaměstnavatele – základní ...
OsobníagendazaměstnancůpracovněprávníchvztazíchpohleduGDPRpraxe

Jak natáčet video – základní kurz
Říjen 2022 - Brno # Cíl kurzu Cílem tohoto kurzu je naučit vás tvořit technicky i kompozičně kvalitní video za použití videokamery nebo digitálního fotoaparátu. Průběh kurzu Budeme se vám věnovat celý den, celkem 6 výukových hodin. Pro koho je kurz určen Pro všechny nadšence do videotvorby, tvorby jednoduchých i pokročilých videosekvencí na fotoaparátu či kameře. Pro ...
natáčetvideozákladníkurz

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novel i očekávaný vývoj
Listopad 2022 - Praha # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - ohlašování ...
Stavebnízákonúsekustavebníhořáduaktuálníinformacenovémstavebnímzákonujehonoveločekávanývývoj

Fotoreportér
Listopad 2022 - Brno # Cíl kurzu Poskytnout ucelené fotografické vzdělání pro profesní využití. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilejší fotografy, výhodou, nikoliv předpokladem, je základní znalosti ovládaní zrcadlovky, podmínkou je dosažení věku 18 let a ukončení alespoň povinné základní docházky, vhodný pro registrované na úřadu práce. Studijní materiály Autorské výukové materiály v ceně ...
Fotoreportér

Mzdové účetnictví s praxí ve mzdovém programu - rekvalifikační kurz
Listopad 2022 - Praha 2 # Aktuální akce Právě  probíhá akce NIŽŠÍ CENA O 20% .   Objednejte kurz co nejdříve a akce se bude vztahovat i na Vás.  Původní cena kurzu: 17 500 Kč. Nová cena : 14 000 Kč. Ušetříte: 3 500 Kč.  Akreditace kurzu Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Číslo akreditace: MSMT-17735 - 2021-2 .Rekvalifikace: ...
Mzdovéúčetnictvípraxímzdovémprogramurekvalifikačníkurz

Technické praktiky v agilním vývoji
Červen 2023 - Brno # Kurz je určen pro vývojáře a případně také jejich Scrum mastery či CTO. Čistý kód napsaný rychle, efektivně, s testy. Můžete to mít všechno. To vám na jedno až dvoudenním workshopu ukážeme. Jaký je háček? Abyste to měli ve firmě, vývojáři se to musí naučit. Scrum implicitně předpokládá využití dobrých vývojářských praktik. Bez nich nikdy nedosáhnete slibované efektivity vývoje, tedy až čtyřnásobné ...
Technicképraktikyagilnímvývoji

ŠKOLENÍ OBSLUH MOTOROVÝCH MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ [VZV]
Říjen 2022 - Olomouc # Školení řidičů motorových vozíků - na základě uvedených oprávnění-certifikátů [návaznost na certifikáty jakosti ISO 900.] a v souladu s platnou legislativou provádíme školení [kurzy] řidičů [obsluh] motorových manipulačních vozíků [VZV aj.] a technické kontroly motorových manipulačních ...
ŠKOLENÍOBSLUHMOTOROVÝCHMANIPULAČNÍCHVOZÍKŮVZV

DPH – řešení příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU, do a ze třetích zemí
Říjen 2022 - Praha # Na workshopu si prakticky procvičíte znalosti uplatňování DPH. Cílem je praktické procvičení znalostí na 8 zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH. Příklady budou řešeny kolektivní formou. Po základním výkladu k problematice proběhne praktické procvičení znalostí na osmi zadaných příkladech z oblasti uplatnění DPH a závěrečný test, ...
řešenípříkladůdodávekzbožíslužebrámcitřetíchzemí

Řízení projektových a procesních rizik Risk Management in Projects
Únor 2023 - Praha # Každý složitější pracovní úkol je vystaven různým interním a externím rizikům. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení vytýčeného cíle. V kurzu si uděláte přehled o schopnostech a dovednostech potřebných pro úspěšné řízení rizik, seznámíte se s ověřenou metodikou a představíme konkrétní využívané ...
ŘízeníprojektovýchprocesníchrizikRiskManagementProjects

Obchodní komunikace a prezentaceEffective Business Dealings
Prosinec 2022 - Brno # Kurz je určen pro všechny, kteří potřebují řešení na otázky jak prodávat a nakupovat nejvýhodněji. Na našem praktickém semináři se naučíte jaká jsou specifika verbální i neverbální obchodní komunikace, jak zachytit nákupní signály a jak je efektivně využít. Dozvíte se, jak správně vést obchodní jednání, jak zvládat náročné komunikační situace při jednání. Získané ...
ObchodníkomunikaceprezentaceEffectiveBusinessDealings

Jak natáčet video – základní kurz
Leden 2023 - Brno # Cíl kurzu Cílem tohoto kurzu je naučit vás tvořit technicky i kompozičně kvalitní video za použití videokamery nebo digitálního fotoaparátu. Průběh kurzu Budeme se vám věnovat celý den, celkem 6 výukových hodin. Pro koho je kurz určen Pro všechny nadšence do videotvorby, tvorby jednoduchých i pokročilých videosekvencí na fotoaparátu či kameře. Pro ...
natáčetvideozákladníkurz

Svěřenské fondy pro pokročilé z pohledu transakčních, daňových a legislativních konsekvencí včetně příkladů
Listopad 2022 - online # Na semináři budete seznámeni s našimi zkušenostmi se svěřenským fondem a jeho fungováním v podmínkách české legislativy, zejména s praktickou zkušeností s jeho vznikem a správou. Věnovat se budete také konkrétním právním, daňovým a účetním otázkám a dále též jednotlivými aktérům a jejich rolím ve ...
Svěřenskéfondypokročilépohledutransakčníchdaňovýchlegislativníchkonsekvencívčetněpříkladů

Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným - Kompaktní know-how pro úspěšný start
Listopad 2022 - Brno - střed # Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe. Dozvíte se například to, jak se nezačíná, co nikdy neříkat, jak ale naopak ...
Nověmanažersképozici:kolegynadřízenýmKompaktníknow-howúspěšnýstart

Facilitace: Umění společně rozhodnout a přijmout odpovědnost - Staňte se skvělým facilitátorem
Listopad 2022 - Praha 1 # Potřebujete se skupinou najít řešení problému? Získat návrhy od účastníků? Dospět ke společnému rozhodnutí? Nebo jen vést diskusi, kde zazní názory všech účastníků? Zařídit to tak, aby skupinové jednání bylo konstruktivní a vedlo k výsledku, není snadné. Přesto by byla škoda se potenciálu skupinového myšlení vzdát. ...
Facilitace:UměníspolečněrozhodnoutpřijmoutodpovědnostStaňteskvělýmfacilitátorem

Bezpečnost (nejen) webových aplikací a SSDLCSecure Software Development Life Cycle
Listopad 2022 - Praha # Kybernetická bezpečnost z pohledu aplikačního a nebo mobilního vývoje je dnes velkým tématem. Tréning je určen analytikům, vývojářům, architektům a bezpečnostním specialistům a je zaměřený na základní pochopení bezpečného vývoje aplikací - Secure Software Development Life Cycle (SSDLC). Provede vás celým životním cyklem a nastíní ...
BezpečnostnejenwebovýchaplikacíSSDLCSecureSoftwareDevelopmentLifeCycle

Závislosti, jejich druhy, rizika, prevence a léčba – úvod do problematiky
Září 2023 - online # Akreditace: MPSV - A2021 - 1121-SP - VP, Závislosti, jejich druhy, rizika, prevence a léčba - úvod do problematiky Cíl semináře Cílem semináře je nabídnout účastníkům komplexní vhled do oblasti prevence užívání návykových látek, které je v naší společnosti, extrémně zaměřené na výkon, velmi rozšířené. Kde jsou hranice vzniku závislosti?  ...
Závislostijejichdruhyrizikaprevenceléčbaúvodproblematiky

Kurz fotografování nemovitostí
Červenec 2023 - Praha # Cíl kurzu Seznámit se se základními možnostmi fotografování nemovitostí a to jak jejich celků (domů), tak v omezených prostorách jednotlivých bytů či místností. Průběh kurzu Úvodní teoretická přednáška věnovaná ideálnímu vybavení pro fotografování nemovitostí a základům kompozice včetně informací o základních parametrech nastavení f...
Kurzfotografovánínemovitostí

Košíkář - rekvalifikační kur
Listopad 2022 - Trutnov # Pletení výrobků z proutí a pedigu. Vhodné i pro zdravotně znevýhodněné [i ...
Košíkářrekvalifikační

Strategický nákupStrategic Purchasing
Leden 2023 - Praha # Úkolem strategicky řízeného nákupu je nakupovat v ideální kvalitě, kvantitě a čase, od prověřeného dodavatele. V kurzu se naučíte používat nástroje strategického řízení nákupu, které vám pomohou zvýšit úroveň vašeho firemního nákupu. Prakticky Vám představíme postupy pro optimalizaci procesu nákupu a snižování nákladů, získáte zde rovněž návod pro nastavení pravidel nákupu, určení rolí, jejich ...
StrategickýnákupStrategicPurchasing

Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení - ON-LINE
Říjen 2022 - online # Odborný program semináře: * Východiska správního řízení - základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků - definice správních orgánů - zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika) * Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení ...
SprávnířízeníkrokkrokemsprávnímřízeníON-LINE

Facebook
Listopad 2022 - Praha # Facebook z hlediska marketingu je některými vnímán jako mystérium, jinými jako trend, který jim přinese množství zákazníků. Facebook nabízí mnoho možností, ale na druhou stranu se několikrát do roka mění a vyvíjí. Jak využít tuto sociální síť pro svou firmu? Přinese mi vážně zákazníky? Jak se o něj mám starat? Jaké tvořit příspěvky? Proč mi to nefunguje a jiným ano? Na tyto i jiné otázky si na kurzu odpovíme a podíváme se na to, jak ...
FacebookPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net