SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: T

Přeměny obchodních společností – právní pohled
Listopad 2022 - online # Seminář vám vysvětlí hlavní principy přeměn obchodních společností, a to především pokud jde o vnitrostátní přeměny kapitálových obchodních společností. Výklad bude demonstrován na příkladech z praxe a při výkladu budou zdůrazněna především případná rizika a problematické body týkající se právní úpravy přeměn. * Souhrnně k přeměnám obchodních společností: • ...
Přeměnyobchodníchspolečnostíprávnípohled

MS Excel pro účetní a daňové poradce II
Červen 2023 - Brno # Cíl kurzu Ušetřit čas a zautomatizovat procesy účetních a daňových poradců, kteří aplikaci MS Excel používají denně. Zaměření kurzu Kurz je určen všem, kteří Excel používají na již mírně pokročilé úrovni, uvítají ho aktivnější uživatelé MS Excel, kteří očekávají mnohem sofistikovaněji úsporu času a námahy, převážně je zaměřen na účetní a daňové poradce nebo pozice s odbornou ekonomickou ...
Excelúčetnídaňovéporadce

Náhrada škody v podnikání - ON-LINE
Prosinec 2022 - online # Seminář se postupně zaměří na následující okruhy: * relevantní obecné otázky - pojetí škody - újmy - škody na věci - předvídatelnost škody - přiměřené zadostiučinění nemajetkové újmy - příčinná souvislost (adekvátní, alternativní, kumulativní a nejistá) - rozsah a způsob náhrady - meze ...
NáhradaškodypodnikáníON-LINE

Excel základní
Prosinec 2022 - Kolín # Školení je určené začátečníkům, kteří s programem Excel zatím nepracovali nebo jej používali velmi málo. Posluchači se naučí v programu Excel vytvořit a zformátovat tabulku obsahující jednoduché výpočty, používat základní funkce, vytvořit jednoduchý graf a upravit jeho vzhled. Naučí se vyhledávat informace v rozsáhlých tabulkách a rychle se v nich pohybovat. Posluchači se také seznámí s možnostmi nastavení tisku. * ...
Excelzákladní

VMware vSphere: What s New [V6.7 to V7]VMware vSphere: What s New [V5.5 to V6.7]
Leden 2023 - Praha # V tomto třídenním praktickém školení se seznámíte s novými funkcemi a vylepšeními VMware vCenter Server® 7 a VMware ESXi™ 7. Scénáře nasazení v reálném světě, praktická laboratorní cvičení a přednášky vás naučí dovednostem, které potřebujete k efektivní implementaci a konfiguraci VMware vSphere® 7. Tento kurz doporučujeme z...
VMwarevSphere:WhatV67V7VMwarevSphere:WhatV55V67

Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů v praktických příkladech
Prosinec 2022 - Praha # Cílem semináře je přinést přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí. Absolvováním získáte schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě. Budou vám prezentovány klíčové ...
Zahraničníobchodzbožímslužbamipohleduuplatňovánícelníchpředpisůpraktickýchpříkladech

Novelizace zákoníku práce - ON-LINE
Prosinec 2022 - online # Program semináře: * Transpoziční novelizace zákoníku práce * Požadavky transponovaných Směrnic EP * Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance * Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky * Nové povinnosti informování zaměstnance o pracovních podmínkách * Péče o děti a jiné osobní ...
NovelizacezákoníkupráceON-LINE

Kurz pro instruktory lyžování
Březen 2023 - Pec pod Sněžkou # Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější ...
Kurzinstruktorylyžování

VNITŘNÍ NORMY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Prosinec 2022 - Praha 2 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace. Cíl semináře Interní auditory a další vedoucí pracovníky v ...
VNITŘNÍNORMYVEŘEJNÉSPRÁVĚ

Autodesk Inventor – kurz iLogic
Říjen 2022 - Brno # Cíl kurzu Navrhovat dokonalejší výrobky, snižovat náklady na vývoj a rychleji uvádět výrobky na trh. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele Inventoru a kontruktéry, nemusíte být vývojář, abyste mohli používat iLogic. Studijní materiály CZ literatura není dostupná. Doporučujeme volitelně za příplatek ...
AutodeskInventorkurziLogic

Požární ochrana - Odborná příprava preventistů požární ochrany
Prosinec 2022 - České Budějovice # Školení je určeno pro zaměstnance pověřené prováděním úkolů v požární ochraně v součinnosti s osobami odborně způsobilými v PO. Odborná příprava je povinná pro zaměstnavatele provozující členité činnosti ve více objektech, na základě zákona o požární ochraně s nařízenou periodicitou 1 rok. Další informace naleznete níže na ...
PožárníochranaOdbornápřípravapreventistůpožárníochrany

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke ...
SprávnízaměřenímsprávnířízeníprvnímdruhémstupniON-LINE

PRINCE2® 5th Edition FoundationPRINCE2® 5th Edition Foundation
Prosinec 2022 - Brno # Účelem tohoto certifikačního školení PRINCE2® 5th Edition Foundation je seznámit stávající či budoucí projektové manažery či jiné zájemce s flexibilní a snadno použitelnou metodikou projektového řízení pomocí PRINCE2®. Kurz seznámí účastníky jak se základy této metodiky PRINCE2®, tak i s jejími klíčovými principy. Kurz na této stránce je garantován ...
PRINCE2®EditionFoundationPRINCE2®EditionFoundation

Jazyk C – Základy programováníC - C++ Programming Essentials
Březen 2023 - Praha # Chcete se pustit do programování embedded aplikací a operačních systémů? Programovací jazyk C je i po desítkách let průmyslovým standardem pro tvorbu kódu pro širokou škálu hardwarových architektur. Aplikace, knihovny a operační systémy vytvořené v C zachovávají maximální kontakt s hardware. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte programování ...
JazykZákladyprogramováníCProgrammingEssentials

DEPILACE CUKROVOU PASTOU PRO PROFESIONÁLY
Listopad 2022 - Praha 2 # Pracovat budete v malých skupinkách, což umožní individuální dohled. Skupinka obsahuje 2 - 6 kurzistů. Depilaci cukrovou pastou se učíte na sobě navzájem, nechte si před kurzem narůst chloupky do délky cca 5 mm. Po skončení kurzu budete kompletně odepilovány. Naučíte se techniku depilace cukrovou pastou, vyzkoušíte si depilaci nohou, rukou, podpaží, obličeje včetně obočí, třísel i ...
DEPILACECUKROVOUPASTOUPROFESIONÁLY

Poznejte tajemství kaskádových stylů (CSS 3)
Červen 2023 - Brno # Cíl kurzu Porozumět syntaxi zápisu vlastností kaskádových stylů a zvládnout nastylovat vlastní webové stránky pomocí CSS 3. Zaměření kurzu Kurz CSS 3 určený pro začínající vývojáře webových stránek a aplikací (frontend kodér, UI, webmaster), je vhodný pro ty, kteří chtějí změnit vzhled svých webových stránek – a to počínaje malými změnami a konče redesignem celého webu, dále jej ...
PoznejtetajemstvíkaskádovýchstylůCSS

Mozkové fitness 2
Prosinec 2022 - Praha # Stává se vám, že si v kritickém okamžiku nemůžete vzpomenout na důležitou věc? Trvá Vám příliš dlouho nastudovat odborný text? Nedokážete si vzpomenout na klíčový pojem na poradě s kolegy? Po absolvování kurzu budete umět: - zkoncentrovat se na očekávaný výkon - rychle se zbavit trémy ve vypjatých situacích - bleskově si zapamatovat čísla, jména nebo jiná fakta - zapamatované informace efektivně navázat na ...
Mozkovéfitness

Hodnocení zaměstnanců smysluplně: jak nespadnout do otravné formality
Prosinec 2022 - Praha # Získáte praktické informace, jak má být připraven a proveden systém hodnocení, kompetenční profil a hodnotící rozhovor. V průběhu semináře zjistíte, že hodnocení zaměstnanců nemusí být formální a nepřínosné, ale může být také smysluplné a přínosné. * • hodnocení zaměstananců: jaké by mělo mít skutečné cíle a smysl, • ...
Hodnocenízaměstnancůsmysluplně:nespadnoutotravnéformality

Penetrační testování a etický hackingEthical Hacking in LAN Networks
Březen 2023 - Brno # Kurz Penetrační testování a etický hacking je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking. Školení demonstruje praktické možnosti útoků na sítě LAN a lokální stroje (primárně klientské Windows). Po absolvování tohoto kurzu budete schopni používat bezpečnostní distribuce KALI ...
PenetračnítestováníetickýhackingEthicalHackingNetworks

Řízení mezi-organizačních konfliktů
Prosinec 2022 - Praha # Videokurz Řízení mezi-organizačních konfliktů Mezi-organizační konflikt, jeho eskalace a vhodné metody řízení je relevantní téma snad pro každého. Ve více než 2.5 hodinovém videu jsem se pokusil shrnout to nejdůležitější pro praxi a ilustrovat na příbězích z praxe. Jako bonus obdržíte knížku se zajímavou případovou studií a mnoha užitečnými radami. Současně připravuji i závěrečný test, kde si ...
Řízenímezi-organizačníchkonfliktů

SharePoint Online AdministraceSharePoint Online - High level architecture
Prosinec 2022 - Brno # Kurz je určen uživatelům, kteří v prostředí SharePoint Online zodpovídají za správnou architekturu a obecné principy správy, kategorizace a publikace dokumentů a dat. V rámci školení se posluchači seznámí se všemi stavebními kameny v prostředí SharePoint Online a porozumí tomu, proč je správná architektura kritická pro dlouhodobé fungování ...
SharePointOnlineAdministraceSharePointOnlineHighlevelarchitecture

Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz
Listopad 2022 - Praha # Předpokládané znalosti Práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Zvládnout profesionálně, samostatně a kreativně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe. Zaměření kurzu Kurz je určený pro ty, co si chtějí připravit na novou profesi grafika, dále je vhodný pro všechny, co si potřebují rozšířit a prohloubit znalosti v grafickém ...
PracovníkgrafickéhostudiaAdobeproduktyrekvalifikačníkurz

Práva a povinnosti jednotlivých aktérů v pěstounské péči
Leden 2023 - online # Akreditace: MPSV - A2022 - 0629 - SP MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout účastníkům kurzu přehled v otázkách práv a povinností jednotlivých aktérů pěstounské péče a vyjasnění jejich rolí a k...
Právapovinnostijednotlivýchaktérůpěstounsképéči

PRINCE2® 5th Edition FoundationPRINCE2® 5th Edition Foundation
Listopad 2022 - Praha # Účelem tohoto certifikačního školení PRINCE2® 5th Edition Foundation je seznámit stávající či budoucí projektové manažery či jiné zájemce s flexibilní a snadno použitelnou metodikou projektového řízení pomocí PRINCE2®. Kurz seznámí účastníky jak se základy této metodiky PRINCE2®, tak i s jejími klíčovými principy. Kurz na této stránce je garantován ...
PRINCE2®EditionFoundationPRINCE2®EditionFoundation

Finanční řízení v kostceFinancial Management in a nutshell
Říjen 2022 - Praha # Znamenitý podnikatelský záměr je začátek, který vždy doprovází zásadní otázka. Kde vzít prostředky k realizaci? Náš kurz vás uvede do problematiky financování podniku. Objasníme vám nejčastější pojmy (úvěr, leasing, faktoring…), představíme možnosti financování, ukážeme dopady vašeho výběru na fungování celé firmy. Seznámíte se s činnostmi ČNB, které se přímo týkají ...
FinančnířízeníkostceFinancialManagementnutshellPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net