SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: S

SharePoint Online - Vývoj aplikacíSharePoint Online - Application Development
Listopad 2022 - Brno # Kurz je určen uživatelům, kteří využívají prostředí SharePoint Online jako aplikační nástroj. V rámci školení se posluchači seznámí s vývojem aplikací, kdy SharePoint Online slouží jako databázový nástroj, nad kterým se vytvoří formulář a pracovní postup. Výsledkem je funkční a interaktivní aplikace, kdy uživatelé - žadatelé na jedné straně ...
SharePointOnlineVývojaplikacíSharePointOnlineApplicationDevelopment

Angular FrameworkAngular Framework
Prosinec 2022 - Brno # Kurz Angular je školení pro vývojáře, kteří chtějí využívat tento framework určený pro tvorbu front-end aplikací. Součástí kurzu je i zvládnutí jazyka TypeScript. Následně je pak kurz věnován popisu základních modulů a komponent, včetně tvorby vlastních komponent. Součástí kurzu je také práce s formuláři a seznámení s možnostmi propojení aplikací pomocí REST ...
AngularFrameworkAngularFramework

Získejte vyšší důchod od státu – maximalizace možností pro vás i vaše kolegy
Prosinec 2022 - online # Na semináři se seznámíte s fungováním českého důchodového systému, jeho slabými a naopak silnými stránkami, které při znalosti věci povedou k maximalizaci vašeho důchodu od státu. Obdržíte relevantní odpovědi na otázky: Mohu ovlivnit svůj důchod? Kdo je schopen mi říci, jaký důchod budu mít? Je možné důchod maximalizovat? ...
Získejtevyššídůchodstátumaximalizacemožnostívašekolegy

Využívejte mozek na maximum - Umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci
Říjen 2022 - Praha 1 # Poznejte své vnitřní limity a otevřete se pozitivním změnám Za většinou našich problémů a úzkostí stojí mylná přesvědčení a stereotypní způsoby jednání. Podívejte se na své myšlení a komunikaci z jiného pohledu a objevte vnitřní překážky, které brzdí váš výkon. Prožijte na vlastní kůži, jaké to je, dokážete-li řídit ...
VyužívejtemozekmaximumUměníříditsvůjmozekjakoklíčefektivníkomunikaci

ZKOUŠKA 69-073-M Chůva pro děti v dětské skupině.
Listopad 2022 - Praha 1 # Chůva pro děti v dětské skupině [kód: 69-073-M] nabízí ověření znalostí pro zájemce o práci v dětských skupinách. Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy ...
ZKOUŠKA69-073-MChůvadětidětskéskupině

Well-being – životní a duševní pohoda
Říjen 2022 - Brno # Cílem praktického workshopu je pochopit stanovení priorit v osobním prožívání, uvědomovat si vlastní potenciál, porozumět tomu, jak se vyrovnat s nepříznivými životními situacemi. Získáte přehled o tom, co dělat pro dobrou náladu, dosažení klidu i energičnosti. Zaměříte se na oblasti sebepřijetí a pozitivní psychologie v pracovním prostředí. Dozvíte se o příznacích duševní nepohody a tísně. ...
Well-beingživotníduševnípohoda

Mind set – rozvoj otevřeného myšlení a samostatnostiProfessional Development
Únor 2023 - Brno # Cílem praktického workshopu je připravit se na sebeřízení, umět pracovat s neúspěchem při rozhodování se a jeho odkládání. Poznáte, co můžete dělat pro neodkládání rozhodnutí, abyste nemuseli přijímat to nejhorší z každodenních událostí. Nasměrujete se k tomu, působit sami sebe, když máme zájem dělat při rozhodování se něco jiného než ...
MindrozvojotevřenéhomyšlenísamostatnostiProfessionalDevelopment

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení aktuálně
Říjen 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-598 - 2021 (webinář), Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení Cíl semináře Seznámit účastníky kurzu s kompletní problematikou nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, s aktuálními a očekávanými změnami z těchto oblastí. Upozornit na důsledky změn při provádění nemocenského ...
Nemocensképojištěnípojistnésociálnízabezpečeníaktuálně

Finanční analýza v praxiFinancial Management for Managers
Únor 2023 - Praha # Co se skrývá ve vašem účetnictví, ve vašich výkazech? Kde jsou vaše příležitosti? Kde jsou vaše obavy a jsou tyto obavy oprávněné? Cílem kurzu je seznámení s metodami finanční analýzy, poskytnutí uceleného pohledu na průběžné vyhodnocování finančního zdraví. Pomůžeme vám odhalit slabé a silné stránky sp...
FinančníanalýzapraxiFinancialManagementManagers

Relaxační podvečer – vědomé uvolňování mysli i těla
Prosinec 2022 - Praha 8 # Relaxace a uvolňování těla je velmi důležité pro Vaši osobní pohodu, která se následně odráží v dobrém a klidném spánku, dobré náladě, větší pracovní efektivitě a dostatku energie během celého ...
Relaxačnípodvečervědoméuvolňovánímyslitěla

Python - pokročilé programováníPython - Advanced Programming
Březen 2023 - Brno # Už umíte psát jednoduché programy v Pythonu a chcete svoji dovednost upevnit a získat dobré programátorské návyky? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se velmi dobře integruje s dalšími nástroji. Python můžete použít k tvorbě všechno od drobné automatizace a skriptů až po rozsáhlé systémy. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si ...
PythonpokročiléprogramováníPythonAdvancedProgramming

MASÉR pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví - rekvalifikační kurz
Listopad 2022 - Třebíč # Pro ty z Vás, kteří chcete pracovat jako regenerační masér a uplatnit se tak v širokém okruhu regeneračních zařízení, saun, fitnesů, solárií, sportovních klubů, sportovních areálů a také jako živnostník. Absolvent získává celostátně platné osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost v oboru „Masér pro sportovní a rekondiční ...
MASÉRsportovnírekondičnímasážemimooblastzdravotnictvírekvalifikačníkurz

PHP - úvod do programováníPHP - Essentials of Programming
Leden 2023 - Brno # Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické webové stránky, naučit se základy programování a pochopit principy moderních webových aplikací. Studenti se seznámí se zpracováním formulářů, naučí se jednoduché práci s databází a získají znalosti pro vývoj jednoduché internetové aplikace. Účastníci získají díky otevření obzorů PHP komunity dobrý ...
úvodprogramováníPHPEssentialsProgramming

Chůva pro děti v dětské skupině, doplňující zkouška z profesní kvalifikace
Říjen 2022 - Ostrava-Vítkovice # Doplňující zkouška [také nazývána jako rozdílová] je určena pro certifikované chůvy, které již získaly profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky [kód 69-017-M], a chtějí získat odbornou způsobilost pro práci v dětské skupině, splnit požadavek na zdravotnického pracovníka v týmu pečujících osob dětské skupiny, ...
Chůvadětidětskéskupinědoplňujícízkouškaprofesníkvalifikace

VEDENÍ FIREM, TÝMŮ A LIDÍ pro zkušené manažery - aneb leadership pro 21. století - 2denní
Únor 2023 - Praha # Organizační management a vedení lidí # Vedení firem, velkých týmů i projektů vyžaduje dnes zcela nové manažerské dovednosti. Podnikatelské prostředí je stále komplexnější, méně předvídatelné a vystavené velkým tlakům z okolí svojí propojeností a globalizací. Ve firmách se zvyšuje stres a nároky na kvalitní komunikaci. Jak ...
VEDENÍFIREMTÝMŮLIDÍzkušenémanažeryanebleadershipstoletí2denní

Rozvoj prezentačních dovednostíDeveloping Presentation Skills
Říjen 2022 - Brno # Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem. Budete tak schopni předcházet kritickým situacím, zvýšit zapamatovatelnost předávaných informací, vytvořit působivou prezentaci a následně touto ...
RozvojprezentačníchdovednostíDevelopingPresentationSkills

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě
Březen 2023 - online # Akreditace: MPSV - Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě, A2022 - 0621-SP - VP Seminář je zaměřen na problematiku jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě. Seznamuje účastníky s právní úpravou péče jednoho rodiče, společné péče a střídavé péče, kterou obsahuje občanský zákoník. Účastníci budou seznámeni s odlišnostmi a podmínkami, ...
Analýzajednotlivýchforemúpravyporozvodovépéčedítě

Jak vycházet s lidmi, se kterými si nerozumíme
Listopad 2022 - Praha # Odnesete si praktické návody, jak vyřešit situace, kdy hrozí, že se s druhými špatně pochopíte a dojde (nebo už došlo) k nedorozumění. Dozvíte se, jaké komunikační typy jsou problematické a jak si i s nimi elegantně poradit. Natrénujete adekvátní reakce v situacích, které vás rozčilují. * • problematické komunikační typy a jak si s nimi poradit, • ...
vycházetlidmikterýminerozumíme

Efektivní práce na Home office
Prosinec 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Motto kurzu: Mnoho lidí je v současné situaci nuceno pracovat z domova a nejsou na to připravení. Nemají disciplínu, ...
EfektivnípráceHomeoffice

Instagram
Leden 2023 - Brno # Facebook je mrtvý, ať žije Instagram. Tato na fotkách založená sociální síť je novým tahounem ve světě sociálních sítí. Svezte se na vlně, která dokáže nejen rozšířit povědomí o vaší značce, ale stává se standardem nové generace. Jak s Instagramem pracovat, jaký tvořit obsah a co dělat, když nemám čas, chuť či náladu neustále fotit nesmysly a dávat je na timeline - to vše si na kurzu řekneme a prakticky ukážeme. Na konci tak ...
Instagram

Základy kybernetické bezpečnosti Cyber Security Awareness Training
Březen 2023 - Praha # Úvodní školení do povědomí o bezpečnosti informací a porozumění kybernetické bezpečnosti. Témata školení jsou zaměřena na legislativu a praktickou aplikaci bezpečnosti informací, ve všech jejich formách. Jedná se o základní školení kybernetické bezpečnosti pro uživatele, které nepožaduje zvláštní odborné vstupní znalosti. Cílem školení je seznámit běžného ...
ZákladykybernetickébezpečnostiCyberSecurityAwarenessTraining

DPH ve vazbě na předpisy EU
Prosinec 2022 - Praha # Výklad bude zaměřen zejména na: * základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, * vymezení základních pojmů, * limit obratu a registrace plátců v roce 2023 ve vazbě na předpisy EU, * praktické dopady pravidel pro prodej zboží na dálku a pro prodej dovezeného zboží na ...
vazběpředpisy

Asertivita – náročné situace – neříkejte ano, když chcete říci ne – ZMĚNA TERMÍNU NA 08.11.2022
Říjen 2022 - Brno # Seminář je určen pro: pracovníky ve státní správě, personalisty, vedoucí pracovníky, manažery a všechny, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat a chtějí se lépe prosadit v pracovním i soukromém životě. Cíl: rozšířit si vědomosti a dovednosti v oblasti asertivity. Obsah: Pasivní, ...
AsertivitanáročnésituaceneříkejteanokdyžchceteříciZMĚNATERMÍNU08112022

Daň z nemovitých věcí aktuálně a s výhledem na rok 2023
Listopad 2022 - Praha # V rámci semináře se seznámíte s aktuálním právním stavem vybraných ustanovení zákona o dani z nemovitých věcí se zaměřením na legislativní změny pro rok 2023 a následující. Přidanou hodnotou bude informace o zásadách vyplnění tiskopisu přiznání k dani z nemovitých věcí nastavených vyhláškou o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, dále komentář stanovisek ...
nemovitýchvěcíaktuálněvýhledem2023Počet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net