SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: O

Živnostenské oprávnění
Leden 2023 - Praha # Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost v privátním módu, pro jednoho klienta. Primárním cílem tohoto programu je mimo jiné úspora času, energie a budoucích financí. Přidáme také rady a tipy, jež jinde nezískáte a které Vám podnikatelský život v mnohém usnadní. S námi minimalizujete náklady a maximalizujete svůj zisk. Vložené kurzovné Vám výrazně zhodnotíme, vnímejte ho jako zajištěnou investici bez rizika. Po ...
Živnostenskéoprávnění

Fotoreportér
Listopad 2022 - Praha # Cíl kurzu Poskytnout ucelené fotografické vzdělání pro profesní využití. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilejší fotografy, výhodou, nikoliv předpokladem, je základní znalosti ovládaní zrcadlovky, podmínkou je dosažení věku 18 let a ukončení alespoň povinné základní docházky, vhodný pro registrované na úřadu práce. Studijní materiály Autorské výukové materiály v ceně ...
Fotoreportér

MS Word – pokročilí
Prosinec 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní ...
Wordpokročilí

Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace The Power of Motivation or How to Communicate Feedback
Prosinec 2022 - Brno # Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory, které mají obsahovat zpětnou vazbu.Zaměříte se na podporující motivaci a zpětnou vazbu. Dozvíte se, jak pracovat s potenciálem vašich spolupracovníků. Dozvíte se, jak sdělovat zprávy, které se týkají mezer ve zvládání úkolů nebo chování na pracovišti. Trénink je ...
ZpětnávazbapodporavnitřnímotivacePowerMotivationCommunicateFeedback

Procesní řízení Process management
Prosinec 2022 - Praha # V rámci workshopu získáte přehled v oblasti procesního řízení, procesního modelování a optimalizací procesů. Naučíte se principům zavádění procesního řízení tak, aby bylo efektivní a udržitelné s cílem zvýšení výkonnosti podnikových procesů a zvýšení kvality směrem k zákazníkovi. Workshop je orientován prakticky a představuje osvědčené myšlenkové a algoritmické postupy využívané v různých typech ...
ProcesnířízeníProcessmanagement

Jak na sebevědomý hlas
Listopad 2022 - Praha # • Dokážete-li zaujmout správný postoj těla, najdete více klidu pro svůj přednes. Dostanete trému pod kontrolu. • Usadíte-li hlas z krku do centra těla, hlasivky si odpočinou. Dáte vale bolestem a škrábání v krku během mluvení. • Zapojíte-li bránici, vytvoříte si zcela přirozenou ochranu proti zvyšování či kolísání hlasu v emočně vypjatých situacích. I hlasem ustojíte konfliktní situace. • Dokážete-li se ...
sebevědomýhlas

Agilní produktový manažer
Prosinec 2022 - Brno # Tento praktický workshop vám pomůže pochopit produktovou problematiku v agilním světě a osvojit si techniky k vytvoření úspěšného produktu. Kurz ve své praxi využije produktový manager, product owner, UX designer, vývojář, tester, Scrum master, agilní kouč i projektový ...
Agilníproduktovýmanažer

MS Access pokračovací
Říjen 2022 - Praha 9 # Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Access (v rozsahu určeném základním kurzem). Popis kurzu: Pokročilá databázová teorie Akční dotazy SQL a sjednocovací dotazy Nekonečný formulář, podformulář Formuláře z více tabulek a dotazů Sestavy z více tabulek a dotazů Analytické nástroje Accessu Lokální a globální moduly Automatizace pomocí maker Podrobná osnova kurzu ...
Accesspokračovací

Základy účinného marketingu - kurz pro začínající marketéryPre - Marketing
Leden 2023 - Praha # Marketing je obsáhlé téma, které s rozvojem digitálního marketingu vytvořilo prostředí, ve kterém je složité se orientovat. Pro mnohé je marketing jen reklama a způsob jak nalákat zákazníka, nicméně marketing je více než to. Na kurzu si však ukážeme, jak marketing uchopit, co od něho očekávat, jak s ním pracovat a jaké možnosti nabízí. Zároveň ...
ZákladyúčinnéhomarketingukurzzačínajícímarketéryPreMarketing

Pokladna, práce s penězi, které nejsou vaše
Prosinec 2022 - online # Na semináři se seznámíte s povinnostmi pokladních pracovníků, a to i z hlediska účetnictví a daní. A dále s povinnostmí zaměstnavatelů na vybavení pracoviště pro pokladní pracovníky. Bude probrána i problematika Smlouvy o odpovědnosti za svěřené prostředky. * • vedení pokladny a pokladní knihy, • pokladní operace, • práva a povinnosti pokladních pracovníků, ...
Pokladnaprácepenězikterénejsouvaše

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023
Únor 2023 - Praha # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010 - 18 - EU a její transpozice do vnitrostátní právní úpravy. SMĚRNICE EVROPSKÉHO ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblasti2023

C# – středně pokročiléC#.NET - Advanced Programming
Prosinec 2022 - Brno # Kurz rozvíjí základní znalosti základy jazyka C#. Cílem kurzu je připravit účastníky na komerční vývoj C# především backend systémů. Absolventi kurzu budou rozumět moderní C# syntaxi a pracovat efektivně s typovým systémem. Kurz je vhodný pro absolventy základního školení, samouky a junior programátory, kteří se cítí nesví při větších projektech. Kurz obsahově vychází z ...
středněpokročiléC#NETAdvancedProgramming

Dovolená a problémy ve výpočtech nároku a čerpání dovolené
Únor 2023 - Praha # Mzdové účetnictví # Určeno pro personalisty a mzdové účetní, další pracovní pozice, které se zabývají ve společnostech nárokem na dovolenou například z pohledu dohadných položek z pohledu odměňování, vedoucích zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za čerpání dovolené ve společnosti. cíl Výklad je zaměřen na konkrétní příklady z praxe a úzké souvislosti s nastavením ...
Dovolenáproblémyvýpočtechnárokučerpánídovolené

Civil 3D základní
Listopad 2022 - Praha # Školení je zaměřené na projektování inženýrských staveb a zemních prací v programu AutoCAD Civil 3D. Posluchači se naučí vytvářet a upravovat digitální model terénu, vytvářet zemní tělesa, jako jsou hráze, skládky apod. Naučí se navrhovat a zakreslovat dopravní komunikace, vyřešit trasu směrově i výškově, pracovat s koridorem, vytvořit příčné řezy a získat výkazy zemních prací. Posluchači se také seznámí s možnostmi ...
Civilzákladní

Zoner Photo Studio – základní kurz
Listopad 2022 - Brno # Předpokládané znalosti Základy práce s počítačem v prostředí Windows. Cíl kurzu Naučit se pracovat se snímky ve složkách a zvládnout jejich úpravu.  Zaměření kurzu Kurz je určen pro ty, kteří doma a na dovolené občas fotografují i pro ty, které focení více baví a je to jejich koníček či částečně práce. Dále všem, kteří pro zpracování a úpravu svých fotografií chtějí používat levný a přitom ...
ZonerPhotoStudiozákladníkurz

Účetní závěrka za rok 2022 - jaké jsou změny oproti minulým létům? - ON-LINE
Prosinec 2022 - online # Obsah semináře: * 1. Cizoměnová aktiva a dluhy k datu účetní závěrky - Peněžní a nepeněžní položky, vznik kursového rizika - Nesení kursového rizika jako důvod pro výpočet a zaúčtování kursových rozdílů - Přepočet na aktuální kurs ČNB a zaúčtování kursových rozdílů - Nové interpretace ...
Účetnízávěrka2022jakéjsouzměnyoprotiminulýmlétům?ON-LINE

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech
Říjen 2022 - Praha # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHDAŇOVÝCHPŘEDPISŮkomplikovanéproblémypříkladech

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead ImplementerISO - IEC 27001 Lead Implementer
Listopad 2022 - Brno # Mezinárodní autorizované PECB školení ISO - IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Toto školení je navíc ...
PECBCertified27001LeadImplementerISO27001LeadImplementer

PRINCE2® 5th Edition PractitionerPRINCE2® 5th Edition Practitioner
Říjen 2022 - Brno # Revize znalostí metodiky Předběžné ověření praktického využití znalostí na cvičných testech Tipy a rady pro certifikační zkoušku Implementace vybraných oblastí metodiky na případové studii GDRP IMPACT PROJECT Implementace metodiky PRINCE2® v projektech účastníků kurzu Závěrečné opakování Jak dále pracovat s materiály PRINCE2® Certifikační ...
PRINCE2®EditionPractitionerPRINCE2®EditionPractitioner

Daňová evidence – online kurz
Říjen 2022 - on-line # Cíle kurzu: V online kurzu Daňová evidence se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence. Popis: Komu je kurz určen Začátečníkům, kteří  se chtějí naučit daňovou evidenci . Všem, kteří si chtějí zopakovat nebo doplnit znalosti z oblastí –  daňová evidence, základy daní . Všem, kteří chtějí studovat online . Co všechno se naučíte Daně:  Naučíte se orientovat v oblasti ...
Daňováevidenceonlinekurz

Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
Prosinec 2022 - Praha # Odborný program semináře * co zákon zakazuje vlastníkovi? * jak se mohu bránit proti hluku, stínění, zápachu nebo padání listí ze sousedova stromu? * kdy je imise nepřiměřená místním poměrům? * jak mám správně formulovat petit žaloby z imisí? * co je to privilegované imise (vyvolaná provozem ...
Praktickýprůvodcesousedskýmprávemimisínezbytnoucestu

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a kvalifikační dohody - - právní a finanční aspekty
Únor 2023 - Praha # Pracovní právo # Formy péče o odborný rozvoj zaměstnanců podle zákoníku práce, zvláštnosti podle zákona o státní službě a zákona o úřednících ÚZC Prohlubování kvalifikace , znaky, financování, mzda při účasti na školení a studiu Zvýšení kvalifikace , znaky, náhrada mzdy a rozsah pracovního volna dle zákoníku práce Rozlišení mezi ...
VZDĚLÁVÁNÍZAMĚSTNANCŮkvalifikačnídohodyprávnífinančníaspekty

Datová analýza v PythonuPython - Data Analysis
Únor 2023 - Brno # Chcete se dozvědět více informací z vašich dat? Už vám nestačí zpracovávat data pomocí Excelu a SQL a raději byste získali nad zpracováním dat plnou kontrolu? Rádi byste celý postup zpracování dat automatizovali, abyste se mohl vrhnout na další zajímavá data? Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte zpracování dat pomocí knihovny Pandas a kreslení grafů knihovnou ...
DatováanalýzaPythonuPythonDataAnalysis

Masér pro sportovní a rekondiční masáže - rekvalifikační kurz -včetně zkoušky u Autorizované osoby-
Prosinec 2022 - Plzeň # Masér pro sportovní a rekondiční masáže - rekvalifikační kurz - akreditace MŠMT [možnost získání Živnostenského listu mimo oblast zdravotnictví]. Dílčí kvalifikace DK 69-007-H. Cena kurzu je uvedena včetně zkoušky u Autorizované osoby. Kurz je určen pro zájemce o masážní techniky v oblasti regenerace, ...
Masérsportovnírekondičnímasážerekvalifikačníkurz-včetnězkouškyAutorizovanéosoby-

Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu
Říjen 2022 - Praha # Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu. * • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak toho využít, • jak začlenit soustředění do každodenního života, • zvládání ...
MindfulnesscestazlepšenívztahůzklidněnízvýšenípracovníhovýkonuPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net