SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: N

Kurz úspěšné komunikace
Listopad 2022 - Praha # Cíl kurzu Naučit se efektivně komunikovat v obtížných situacích. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro každého, kdo se chce vydat na cestu zlepšování svých komunikačních dovedností v jakémkoliv oboru a rovině života, doporučujeme jej každému, kdo v práci musí jednat s lidmi. Studijní materiály Tištěné autorské materiály v ceně kurzu. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté ...
Kurzúspěšnékomunikace

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky Ostrava, zkouška z profesní kvalifikace
Říjen 2022 - Ostrava-Vítkovice # Chcete pracovat s dětmi? Toužíte nalézt uplatnění jako au-pair, pečovatelka-chůva u novorozenců či dětí předškolních zařízení? Popřípadě již takto pracujete, ale chcete zvýšit svou kvalifikaci, potvrdit a ověřit si své znalosti z oblasti pedagogiky a jiných okruhů? Chcete být zkrátka úspěšnější na trhu práce, popřípadě si ...
ChůvadětizahájenípovinnéškolnídocházkyOstravazkouškaprofesníkvalifikace

Účetnictví pro pokročilé – online kurz
Říjen 2022 - on-line # Cíle kurzu: Tento online kurz je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Je vhodný také pro zopakování zapomenutých znalostí z účetní oblasti. Témata kurzu jsou: Zúčtovací vztahy, zúčtování daní a dotací, cestovní náhrady, přechodné účty, finanční leasing, cenné papíry , opravné položky, pohledávky a závazky ke společníkům, rezervy, cizí měny a ...
Účetnictvípokročiléonlinekurz

Znakový jazyk pro pokročilé [III. modul]
Září 2023 - Ostrava-Vítkovice # Veškeré lidské dění je o komunikaci - tou dokážeme dávat i přijímat, a to nejen informace, ale také své city, vůli či myšlenky. Komunikace s handicapovanými je na první pohled jiná, ale to není důvodem, proč se ji bát! V kurzu se naučíte okolo 1000 znaků [znakovaná čeština], díky kterým budete schopni se dorozumívat se sluchově handicapovanými osobami v běžných situacích. Budete také ...
ZnakovýjazykpokročiléIIImodul

Leasing – účetní a daňový pohled aktuálně a pro rok 2023
Říjen 2022 - Praha # Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a aktuální změny (včetně dopadů, které přinesl nový občanský zákoník).Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi. * Operativní a finanční leasing zejména v těchto oblastech: • účetní zachycení ...
Leasingúčetnídaňovýpohledaktuálně2023

Zákoník práce od A do Z včetně podrobných informací o aktuální novele
Leden 2023 - online # Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Seminář se zaměřuje jak na základní často řešené otázky aplikační praxe související s pracovněprávními předpisy, tak na problematické momenty a související judikaturu vysokých soudů. ...
Zákoníkprácevčetněpodrobnýchinformacíaktuálnínovele

Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
Listopad 2022 - Praha # Cílem kurzu je předat praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly hospodaření. * • zjišťovaná neefektivnost a nehospodárnost, • příklady formulací ve zprávách a protokolech o kontrole, • příklady kritérií hospodárnosti a efektivnosti, • neobvyklé smlouvy, rizika v důsledku chyb ve smlouvách, • hospodárnost a rizika ...
Poznatkykontrolauditůefektivnostihospodárnosti

PowerShell - základní školení PowerShell for Administrators
Říjen 2022 - Praha # Kurz PowerShell - základní školení Vás seznámí s prostředím PowerShellu, strukturou příkazů - cmdletů, představí základní syntaxi, možná vývojová prostředí, práci z rourou, tokem skriptu, smyčky a mnohé další. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky - administrátory, kteří se chtějí dozvědět, jak s PowerShellem pracovat. Kurz Vás kompletně připraví pro psaní ...
PowerShellzákladníškoleníPowerShellAdministrators

Autodesk Inventor – kurz pro pokročilé (sestavy a strojní návrhy)
Prosinec 2022 - Praha # Cíl kurzu Naučit se doporučené pracovní postupy a pokročilé dovednosti nutné k vytvoření a modifikaci komplexních návrhů sestav v aplikaci Autodesk Inventor. Po ukončení tohoto kurzu budou studenti zdatnější v technikách modelování náročnějších sestav. Zaměření kurzu Školení Autodesk Inventor pokročilé návrhy je určeno pro uživatele aplikace Inventor ...
AutodeskInventorkurzpokročilésestavystrojnínávrhy

Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití
Prosinec 2022 - Třebíč # Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastník naučí metody - gel, akrygel a acryl. Výuka se provádí s naším materiálem. Celkový rozsah kurzu: 80 hodin. Termíny: Nepřetržitě celý rok. Výuka PO-PÁ od 8:30–15:30, nebo ind...
KurzModelážnehtůdomácívyužití

Profesionální líčení pro začátečníky
Leden 2023 - Třebíč # Kurz líčení je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Pokud nemáte žádné zkušenosti nebo pouze minimální v oblasti líčení rádi vás vše naučíme. Kurz je praktický, vše si můžete vyzkoušet pod vedení profesionální v...
Profesionálnílíčenízačátečníky

Kanban v praxiKanban
Říjen 2022 - Praha # Kurz pro jednotlivce a projektové týmy, kteří chtějí porozumět výhodám a omezením metodologie Kanban. Kromě vysvětlení procesu Kanban jako takového je kurz orientován i na praktické možnosti využití v praxi, a to zejména v kombinaci s agilní metodologií Scrum. ...
KanbanpraxiKanban

Kurz pro instruktory lyžování
Březen 2023 - Pec pod Sněžkou # Kurz pro instruktory lyžování - licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Místo konání: Pec pod Sněžkou Doškolovací kurz pro instruktory lyžování [nižší cena, na vyžádání vám zašlem podrobnější ...
Kurzinstruktorylyžování

Kurz fotografování dětí
Březen 2023 - Praha # Cíl kurzu Cílem workshopu je naučit se kreativně zachytit snímky dětí různého věku. Naučit se komunikovat s dětmi a správně je k fotografování motivovat. Poradíme Vám, jak udělat focení zábavné i pro samotné děti. Vše si procvičíte v praxi.  Průběh kurzu V první části kurzu na promítnutých příkladech z praxe probereme a společně prodiskutujeme teoretický základ.  Ve druhé praktické části ...
Kurzfotografovánídětí

Legislativa platebního styku a regulace FinTech společností - ON-LINE
Říjen 2022 - online # Program semináře: * Prameny práva platebního styku * Principy zákona o platebním styku * Porovnání starého a aktuálního zákona o platebním styku * Novela zákona o platebním styku * Licenční požadavky dle zákona o platebním styku * Nejčastější chyby při přípravě žádosti o udělení povolení k ...
LegislativaplatebníhostykuregulaceFinTechspolečnostíON-LINE

Novela zákona o silničním provozu
Prosinec 2022 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2021; Zákon č. 361 - 2000 Sb., o silničním provozu (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se zákonem č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, s jeho změnami, které nabyly účinnosti v poslední době, a s návrhem jeho novely aktuálně projednávaným Poslaneckou sněmovnou ...
Novelazákonasilničnímprovozu

Java - pokročilé techniky programováníJava - Advanced Programming
Březen 2023 - Brno # Kurz je určen programátorům, kteří ovládají základy jazyka JAVA. Prohloubí si v něm znalosti v oblasti programování složitějších aplikací za pomoci nástrojů, jako jsou vláknové procesy a streamy. Účastnící se také naučí vytvářet jedndnoduché okenní aplikace a pracovat se ...
JavapokročilétechnikyprogramováníJavaAdvancedProgramming

Adobe Photoshop základní
Listopad 2022 - Kolín # Účastníci školení se naučí efektivně zpracovávat rastrovou grafiku a pracovat s obrázky za pomoci základní nástrojů, efektů a filtrů v programu Adobe Photoshop. Naučí se zvládat základní úpravu a korekci fotografií a osvojí si základní pojmy v oblasti grafiky. * Kurz Adobe Photoshop základní probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Adobe Photoshop základní se účastní maximálně 8 osob. ...
AdobePhotoshopzákladní

PHP - úvod do programováníPHP - Essentials of Programming
Prosinec 2022 - Brno # Kurz je určen všem studentům, kteří se chtějí naučit tvořit dynamické webové stránky, naučit se základy programování a pochopit principy moderních webových aplikací. Studenti se seznámí se zpracováním formulářů, naučí se jednoduché práci s databází a získají znalosti pro vývoj jednoduché internetové aplikace. Účastníci získají díky otevření obzorů PHP komunity dobrý ...
úvodprogramováníPHPEssentialsProgramming

Digitální účetnictví, daně a komunikace
Říjen 2022 - online # Na semináři se seznámíte s aktuální situací ohledně přechodu na digitální písemnosti a komunikaci jak s orgány veřejné moci, tak i soukromoprávními. Seminář se zabývá otázkami, kdy a jakým způsobem lze postupovat elektronicky, a jak zajistit průkaznou identifikaci účastníků. Náplní jsou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady, jejich vystavování, zpracování a ukládání, ...
Digitálníúčetnictvídaněkomunikace

Digitalizační workshop
Prosinec 2022 - Praha # Popis Na tento workshop je možné se přihlásit pouze po absolvování modulů 1 - 4 vzdělávacího cyklu Digital Finance & Controlling Specialist . Poznání digitalizace a nových technologií je důležitým prvním krokem a stalo se tak v předchozích modulech. V tomto interaktivním workshopu jsou analyzovány konkrétní výzvy firem účastníků, zda a jak je ...
Digitalizačníworkshop

Microsoft Excel – pro mírně pokročilé
Únor 2023 - Brno # Cíl kurzu Rychle a automatizovaně zpracovávat a prezentovat velké množství dat v programu MS Excel díky možnostem nastavení chytrých tabulek, výpočtů, funkcí a šablon. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří zpracovávají a vyhodnocují velké množství dat, pro všechny, kteří často využívají pro práci program MS Excel a ocení zautomatizování pravidelných operací, dále pro každého, kdo ...
MicrosoftExcelmírněpokročilé

Adobe Photoshop Expert
Říjen 2022 - Kolín # Posluchači školení se naučí efektivně využívat většinu možností úpravy fotografií a tvorby rastrové grafiky. Účastníci si osvojí například pokročilé metody retušování, pokřivení loutky a perspektivy, práci s vrstvami, prolnutím vrstev a maskami vrstev, tvorbu různých vizuálních efektů, práci se světlem, stíny nebo třeba akce a dávkové zpracování souborů a mnoho dalších praktických rad a tipů, které lze využít jak u ...
AdobePhotoshopExpert

Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) za zdaňovací období 2022 a aktuality pro rok 2023
Prosinec 2022 - Praha # Na semináři se seznámíte se změnani v oblasti daně z příjmů fyzických osob (podnikatelů) a dále s technikou výpočtu DPFO – praktické provedení výpočtu na konkrétních příkladech. * • legislativní rámec, pokyn D-22, novinky DPFO 2022, změny 2023, • osvobozené příjmy a jejich hlášení, původ prokazování ...
příjmůfyzickýchosobOSVČzdaňovacíobdobí2022aktuality2023

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
Prosinec 2022 - Praha # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastiPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net