SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: J

Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě
Prosinec 2022 - online # Akreditace: MPSV - Analýza jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě, A2022 - 0621-SP - VP Seminář je zaměřen na problematiku jednotlivých forem úpravy porozvodové péče o dítě. Seznamuje účastníky s právní úpravou péče jednoho rodiče, společné péče a střídavé péče, kterou obsahuje občanský zákoník. Účastníci budou seznámeni s odlišnostmi a podmínkami, ...
Analýzajednotlivýchforemúpravyporozvodovépéčedítě

Kanban pro výrobní praxiKanban for manufacturing practice
Prosinec 2022 - Brno # Cílem kurzu je předat informace o tahovém systému Kanban z pohledu výrobní praxe, seznámit s navrhováním regulačních okruhů, stanovením počtu výrobních a transportních Kanban karet v oběhu a postupem zavádění systému Kanban ve ...
KanbanvýrobnípraxiKanbanmanufacturingpractice

Administrativní pracovník - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
Říjen 2022 - on-line # Cíle kurzu: V tomto kurzu se naučíte vše, co potřebujete pro práci v oboru administrativa. Naučíte se organizovat chod kanceláře, třídit a evidovat dokumenty, psát pracovní dokumenty, psát e-maily. Kurz můžete zakončit zkouškou profesní kvalifikace s garancí MPSV. Popis: Komu je kurz určen ženám i mužům, kteří chtějí ...
AdministrativnípracovníkonlinemožnostzískáníprofesníkvalifikacegarancíMPSV

Access 1 - pro začínající uživatele [verze 2010] - večerní kurz
Listopad 2022 - Hradec Králové # Naučíte se vytvářet jednoduché databáze v aplikaci Microsoft Office Access. Budete umět základy tvorby a úpravy tabulek, dotazů, formulářů a sestav, sestavy budete umět v...
Accesszačínajícíuživateleverze2010večerníkurz

Lean, lidská část Six SigmaLean
Říjen 2022 - Brno # Six Sigma je především rozsáhlý statistický nástroj na dovedení procesů téměř k dokonalosti. Tam, kde se o to pokusili, brzy zjistili, že tomu něco chybí - lidský rozměr. Proto vznikl Lean. Cílem je zajistit, že statisticky přesné fungování strojů bude podpořeno co nejlepší prací motivovaných a zkušených p...
LeanlidskáčástSigmaLean

Jazyk SQL – základy dotazování v SQL ServeruSQL Introduction - Quering Data
Listopad 2022 - Praha # Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru. Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk T-SQL (Transact-SQL) pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. Seznámí se s jednotlivými typy relačních vazeb mezi ...
JazykzákladydotazováníServeruSQLIntroductionQueringData

MS Access pokračovací
Leden 2023 - Praha 9 # Požadované znalosti Předpokladem jsou rutinní znalosti programu Access (v rozsahu určeném základním kurzem). Popis kurzu: Pokročilá databázová teorie Akční dotazy SQL a sjednocovací dotazy Nekonečný formulář, podformulář Formuláře z více tabulek a dotazů Sestavy z více tabulek a dotazů Analytické nástroje Accessu Lokální a globální moduly Automatizace pomocí maker Podrobná osnova kurzu ...
Accesspokračovací

Testování mobilních aplikacíTesting of mobile apps
Prosinec 2022 - Praha # Školení seznámí absolventy s principy testování mobilních aplikací na android a ios platformě. Kurz je určen testerům i vývojářům, kterým lektor předá nejen potřebné základy, ale také jeho praktické znalosti, tipy a triky z každodenní praxe. Tento kurz lze v případě zájmu zaměřit a koncipovat nejen na testery, ale i analytiky a ...
TestovánímobilníchaplikacíTestingmobileapps

Microsoft Excel – kurz programování ve VBA II.
Prosinec 2022 - Praha # Cíl kurzu Využívat pokročilé vlastnosti prostředí Visual Basic editoru a prostřednictvím objektového přístupu programovat systematicky. Předpokládané znalosti Znalost programu MS Excel na úrovni kurzu Microsoft Excel – kurz programování ve VBA I. ...
MicrosoftExcelkurzprogramování

Příprava minutek
Listopad 2022 - Praha 2, Praha 5, Praha 8 # Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným ...
Přípravaminutek

Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting
Únor 2023 - Brno # Kurz je určen uživatelům, kteří s aplikací Power BI začínají. Na tomto kurzu vás seznámíme s architekturou Power BI, ukážeme vám možnosti importu a následné úpravy dat. Předvedeme si možnosti vizualizace dat, rozdělení reportů na více stránek, jejich sdílení s kolegy, klienty. Součástí kurzu je úvod do jazyka DAX, který nevyžaduje ...
PowerEfektivníanalýzareportingPowerDataAnalysisReporting

Práce s emocemi v manažerské praxi
Listopad 2022 - Praha # Dozvíte se, jak jako manažer ustát rozjitřené emoce v týmu, které by mohly přerůst v konflikt. Procvičíte si adekvátní manažerské reakce na nejrůznější emočně náročné situace – například na podřízeného v záchvatu vzteku nebo na tým v konfliktu. Natrénujete postupy, jak zachovat chladnou hlavu a přitom svůj tým podpořit i ve chvílích, kdy se k vám štěstí otočilo zády. * • ...
Práceemocemimanažersképraxi

Jednodenní kurz trimování psů
Prosinec 2022 - Havlíčkův Brod # Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Pořádám kurzy pro začátečníky i pokročilé. Kurzy probíhají INDIVIDUÁLNĚ tak, aby si posluchač tohoto kurzu odnesl co nejvíc informací a zkušeností, na jejichž základě může začít s živností v oboru „STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ“. Každý kurz je ukončen CERTIFIKÁTEM o odborné způ...
Jednodenníkurztrimování

Linux – základy administraceLinux - Basic Administration
Leden 2023 - Praha # Kurz seznamuje s OS Linux, jeho instalací, ovládáním, konfigurací a možnostmi využití. Nabízíme školení různých distribucí, dle dohody se studenty. Používáme distribuce CentOS, Suse, Fedora, Slackware, Mandriva. Není-li distribuce domluvena, je použita aktuální verze CentOS (volně dostupná linuxová distribuce založená na Red Hat Enterprise ...
LinuxzákladyadministraceLinuxBasicAdministration

Security Engineering on AWS - for APN partners
Listopad 2022 - Praha 7 # This course demonstrates how to efficiently use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. The course focuses on the security practices that AWS recommends for enhancing the security of your data and systems in the cloud. The course highlights the security features of AWS key services including compute, storage, networking, and database services. You will also learn how ...
SecurityEngineeringpartners

Moderní HTML 5 – jazyk webových stránek
Leden 2023 - Praha # Předpokládané znalosti Ovládat operační systém, ve kterém pracujete (Windows, Linux, Mac OS). Znalost práce s winzip nebo winrar. Rozeznat rozdíl mezi souborem a složkou. Cíl kurzu Kódovat stránky v HTML5 a psát čistý, úsporný a efektivní kód. Pochopit princip fungování webových stránek a porozumět způsobu jejich tvorby. Zaměření kurzu Kurz HTML 5 je určen všem, kteří chtějí porozumět ...
ModerníHTMLjazykwebovýchstránek

Efektivní vedení porad
Březen 2023 - Praha # Cílem praktického workshopu je umět odlišit poradu od pouhého předávání informací, poznat přístupy, které vedou k efektivitě setkání, ať v prezenční nebo online formě. Získáte povědomí, jak využívat čas věnovaný poradám a pracovním setkáním, jak „rozmluvit“ jednotlivé účastníky. Zjistíte, co dělat st konflikty během jednání. Vyzkoušíte si, jak porady plánovat a postupovat při jejich řízení. Trénink je určen ...
Efektivnívedeníporad

Finanční analýza a finanční řízení pro majitele firem, management a odpovědné pracovníky (praktické příklady, vlastní case study )
Listopad 2022 - online # Na prakticky orientovaném semináři získáte přehled v problematice podnikových financí a finančního řízení, zorientujete se ve finančních výkazech a finančních analýzách a budete schopni hodnotit výkonnost podniku pomocí základních finančních ukazatelů. Proniknete ...
Finančníanalýzafinančnířízenímajitelefiremmanagementodpovědnépracovníkyprakticképříkladyvlastnícasestudy

Project pokročilý
Listopad 2022 - Kolín # Školení je určené uživatelům, kteří chtějí v programu Project vytvářet složitější harmonogramy, podrobně sledovat průběh projektů a pracovat na více projektech zároveň. Posluchači se naučí členit úkoly do vlastních osnov, nastavit zdroje a podrobně plánovat jejich vytížení a jejich náklady. Naučí se nastavit zobrazení projektu a sledovaných hodnot podle svých představ. Seznámí s možnostmi plánovaní a sledování vytížení ...
Projectpokročilý

AUDITNÍ INTERVIEW
Listopad 2022 - Praha 2 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditoři a management v centrálních a dalších správních úřadech (organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace). Cíl semináře Naučit se plánovat, připravit, vést a dokumentovat auditní interview v souladu s právními předpisy a tak, aby bylo ...
AUDITNÍINTERVIEW

Základní kurz pro instruktory aerobiku
Říjen 2022 - Praha # Instruktor aerobiku, licence platí pro školská, zájmová a komerční zařízení. Akreditace MŠMT.Místo konání: Praha 10 Petrovice [Tělocvična se ...
Základníkurzinstruktoryaerobiku

Personalista - online (možnost získání profesní kvalifikace s garancí MPSV)
Listopad 2022 - on-line # Cíle kurzu: V tomto online kurzu se naučíte to nejdůležitější z oblasti Personalistiky. Budete vědět – jak získávat nové pracovníky, jak obsazovat pracovní místa, jak plánovat kariéru a vzdělávání, jak řídit, hodnotit a motivovat pracovníky. Budete se orientovat v základech pracovního práva a zpracování personálních písemností. Kurz můžete ...
PersonalistaonlinemožnostzískáníprofesníkvalifikacegarancíMPSV

Víkendový kurz aranžování květin pro začátečníky
Březen 2023 - Praha 2 # Záleží ovšem na samotných účastnících, jak si kurz v praxi sestaví – důležité je, aby se všichni naučili to, co je zajímá, a zdokonalili se v tom, v čem potřebují. Součástí kurzu jsou floristická skripta. Kurz se koná v maximálním počtu 5 účastníků, po skončení semináře získáte certifikát o absolvování. Budeme se těšit! V tomto víkendovém ...
Víkendovýkurzaranžováníkvětinzačátečníky

FINANČNÍ ANALÝZA
Listopad 2022 - Praha 2 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Nefinanční manažery, majitele firem, ale třeba i obchodníky. Cíl semináře Zhodnotit a podat ucelený pohled na finanční zdraví podniku. Obsah semináře Podstata finanční analýzy: Uživatelé. Zdroje dat. Analýza absolutních ukazatelů. Analýza poměrových ukazatelů: Poměrová pravidla. ...
FINANČNÍANALÝZAPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net