SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: I

Uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2022 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele
Prosinec 2022 - Praha # Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2022. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2022 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty. * • kontrola účetnictví na ...
Uzavřeníúčetnictvízdaňovacíobdobíroku2022včetnězpracovánídaňovýchpřiznánípodnikatele

Advanced Architecting on AWS
Říjen 2022 - Praha 7 # IT konference Kurzy a certifikace Amazon Web Services Architect Recenze - Advanced Architecting on AWS Zpět Lukáš Pour 22. 12. 2021 Velmi přínosné školení a rád se přihlásím i na další. Lukáš Pour, Trustsoft Cloud - - * Odebírejte náš newsletter: * Povinné pole © ...
AdvancedArchitecting

Profesionálem účetní závěrky – příprava na daňové přiznání a odložená daň
Listopad 2022 - Praha # Účast na kurzu vám pomůže ověřit správné postupy přípravy daňového přiznání, výpočtu odložené daně i výpočtu daňové povinnosti. Budete mít příležitost zeptat se na konkrétní oblasti, kde máte pochybnosti a budete upozorněni na nejčastější chyby, které se v praxi vyskytují. * • vysvětlen bude vztah základu daně k účetnímu ...
Profesionálemúčetnízávěrkypřípravadaňovépřiznáníodložená

Daň z nemovitých věcí z pohledu MF
Říjen 2022 - Praha # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Cílem školení je poskytnout účastníkům komplexní náhled na zákon o dani z nemovitých věcí a jeho provázanost s dalšími právními předpisy, zejména zákonem o katastru nemovitostí, vyhláškou o základních cenách zemědělských pozemků a daňový řádem. Výklad problematiky bude doplněn konkrétními příklady z praxe Ministerstva financí. ...
nemovitýchvěcípohledu

Osobitá péče o zákazníkaSpecial Customer Care
Prosinec 2022 - Praha # Vztahy obecně mají obdobný průběh, úskalí i příčiny ukončení. Ať již jsou to vztahy osobní nebo obchodní. Počáteční úsilí vyvinuté pro získání zákazníka (partnera) po čase vystřídá tzv. usnutí na vavřínech, mylná představa o vztahové jistotě a poleví zájem o uspokojování jeho potřeb. Bezprizorní zákazník se najednou cítí (stejně jako partner) zklamán a záhy se objeví jiný obchodník, ...
OsobitápéčezákazníkaSpecialCustomerCare

Technologie obrábění – frézování
Říjen 2022 - Zbiroh # Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu , vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 13.00 do 18.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí ...
Technologieobráběnífrézování

Leadership v řízení projektů
Leden 2023 - Brno # Často si projektoví manažeři kladou otázku, jak vytvářet prostředí, ve kterém jsou lidé spokojeni a současně dosahují výjimečných výsledků. Také je zajímá, jak lze rozpoznat vlastní silné a unikátní vlastnosti i členů svého projektového týmu a jak spojováním jejich různorodých odlišností vytvářet ty nejsilnější týmy. Nejen na tyto otázky jim pomůže najít odpovědi kurz leadershipu. Na základě teoretických ...
Leadershipřízeníprojektů

Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE
Říjen 2022 - online # Program semináře: Nájem bytu a domu * předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran, nájemní smlouva * nájemné - výše - prodlení, výše úroků z prodlení - zvyšování - jistota - smluvní pokuta * služby a pokuta podle § 13 z. č. ...
NájembytudomuprostorúčelempodnikánínovémobčanskémzákoníkuON-LINE

AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz
Leden 2023 - Praha # Absolvujte školení u profesionálů v autorizovaném školicím středisku (ATC) NICOM Pracujeme vždy s nejnovější verzí software, takže získáváte okamžitě výhodu všech novinek a vylepšení, která s sebou vždy nová verze přináší. Pro zákazníky starších verzí můžeme nachystat požadovanou verzi. Jelikož základy AutoCADu i jeho malého bratra AutoCADu jsou až na pár výjimek shodné, můžete bez rozpaků ...
AutoCADAutoCADzákladníkurz

Digitální kreslení
Říjen 2022 - Liberec # Baví vás kreslit na papír? Naučíme vás to digitálně  *  Během 2 dnů zvládnete vytvořit vlastní kresbu a spoustu dalších ...
Digitálníkreslení

Cestovní náhrady 2022
Prosinec 2022 - Praha # Po semináři budete komplexně znát možnosti poskytování náhrad cestovních výdajů v roce 2022. Bude rozebrána jak aplikace náhrad cestovních výdajů u osob s příjmy ze závislé činnosti, tak u podnikajících fyzických osob. V průběhu semináře lektor zdůrazní aktuální novinky a výklady v oblasti cestovních náhrad včetně ilustrace na příkladech. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k ...
Cestovnínáhrady2022

Jak na hubnutí - online kurz
Prosinec 2022 - ONLINE # Existuje celá řada diet, které doporučují, jak zhubnout. Mnohé jsem osobně vyzkoušela, a musela konstatovat, že se očekávaný výsledek, tedy hubnutí, nedostavil. A tak jsem začala hledat cestu, jak opravdu zhubnout. Trvalo mi to více než dva roky. A za tu dobu jsem toho zažila opravdu hodně. Ráda se s vámi o mé poznatky podělím a naučím vás ...
hubnutíonlinekurz

Výklad účetnictví a příklady účetní II.
Říjen 2022 - online # Na semináři budete řešit praktické příklady z oblasti účetnictví. Procvičování praktických účetních příkladů, které předpokládají zvládnutou účetní teorii. * 1. den Výklad jednotlivých okruhů včetně řešení příkladů: • opravné položky (ČÚS 005) + daňové opravné položky (zákon o rezervách), • rezervy (ČÚS 004) + daňové rezervy (zákon o rezervách), • ...
Výkladúčetnictvípříkladyúčetní

Microsoft PowerPoint – kurz pro pokročilé
Prosinec 2022 - Brno # Cíl kurzu Vytvářet vizuálně jednotné prezentace, se snadnou editací, pomocí vlastních šablon. Podpořit atraktivitu přednesu díky flexibilním a interaktivním prvkům v prezentaci. Ty dokážou například dovést posluchače na křižovatku nabízených témat a interaktivně mezi nimi přecházet. Zaměření kurzu Pro všechny uživatele PowerPointu, kteří publikují formou profesionální prezentace obsah ...
MicrosoftPowerPointkurzpokročilé

Marketing a psychologieMarketing contractors
Březen 2023 - Brno # Psychologie je obor, který se prolíná celým marketingem, protože ukazuje, jak pracovat se zákazníkem a jeho rozhodováním a nákupním chováním. Častokrát o koupi může rozhodovat ta nejmenší drobnost, která nemusí vycházet z faktů, ale pocitů, dojmů, doporučení a dalších vnějších vlivů, které se odehrávají při rozhodování. Pochopení těchto myšlenkových procesů a pochodů je pro marketing ...
MarketingpsychologieMarketingcontractors

Základy PR aneb jak a proč budovat vztahy s veřejnostíThe basics of PR or how and why to build relationships with the public
Březen 2023 - Praha # Vztahy s veřejností nemohou nebýt. Pokud PR funguje správně, každý se může brzy zviditelnit a získat si podporu občanů i médií. Nástroje PR mohou pomoci prosadit sdělení do médií, zastavit mediální krizi, otevřít či usměrnit veřejnou debatu, propagovat výrobek či službu, ...
ZákladyanebpročbudovatvztahyveřejnostíThebasicsbuildrelationshipswithpublic

Aktivní vedení týmu
Prosinec 2022 - Praha # Zjistíte, co vše je potřebné zabezpečit pro efektivní fungování týmu a jak doladit týmovou spolupráci. Zjistíte, jak rozpoznat “hry”, které členové někdy uvnitř týmu hrají. a jak je využít k dosažení týmového cíle. Získáte spektrum dovedností práce s týmem jako s celkem, za který nesete odpovědnost. * • jak funguje tým a jak se tvoří týmová kultura, • možnosti motivace týmu, ...
Aktivnívedenítýmu

Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023
Leden 2023 - online # Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele 5.      Práce na dálku 6.      Zásadní změny ...
Schvalovanávelkánovelizacezákoníkupráce2023

Školení hlavních vedoucích dětských táborů # pro táborové vedoucí
Listopad 2022 - Celá ČR # Školení hlavních vedoucích dětských táborů s akreditací MŠMT. Vycházíme vstříc Vašim potřebám a kromě prezenčního školení ve vypsaných termínech nabízíme také DÁLKOVÉ STUDIUM online formou e-learningu. To znamená, že si sami zvolíte, kdy a jak budete studovat. Kurz bude zakončen testem a úspěšní absolventi obdrží CERTIFIKÁT S NEOMEZENOU PLATNOSTÍ. Na ...
Školeníhlavníchvedoucíchdětskýchtáborůtáborovévedoucí

Jednodenní kurz - stříhání a kosmetická úprava psů - pro začátečníky i pokročilé
Prosinec 2022 - Havlíčkův Brod # Kurzy - stříhání, trimování a kosmetická úprava psů. Pořádám kurzy pro začátečníky i pokročilé. Kurzy probíhají INDIVIDUÁLNĚ tak, aby si posluchač tohoto kurzu odnesl co nejvíc informací a zkušeností, na jejichž základě může začít s živností v oboru „STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ A KOSMETICKÁ ÚPRAVA PSŮ“. Každý kurz je ukončen CERTIFIKÁTEM o ...
Jednodenníkurzstříháníkosmetickáúpravazačátečníkypokročilé

Celní předpisy v praxi
Říjen 2022 - Praha 4 # Jednodenní odborný seminář, který poskytuje účastníkům základní přehled celních předpisů s důrazem na jejich využití v praxi. Seznámí je se základními a pro praxi důležitými předpisy, týkající se celního ...
Celnípředpisypraxi

Agilní řízení projektů Agile Project Management
Březen 2023 - Brno # Absolvováním školení agilních metod v projektovém řízení si osvojíte chápání moderního pojmu agilní. Agile Project Management (APM) je inovativní přístup postavený na schopnosti rychle dodávat hotové produkty, reagovat na změny, vyrovnávat flexibilitu a stabilitu a dostat z vývojových týmů kreativitu s cílem vést organizaci přes turbulence a nejistoty. Agilní přístupy a techniky ...
AgilnířízeníprojektůAgileProjectManagement

Word pro začátečníky
Prosinec 2022 - Všenory # Textový editor Word ...
Wordzačátečníky

MS Excel pro ekonomy a manažery
Říjen 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je ...
Excelekonomymanažery

Adobe Photoshop Expert
Říjen 2022 - Praha # Posluchači školení se naučí efektivně využívat většinu možností úpravy fotografií a tvorby rastrové grafiky. Účastníci si osvojí například pokročilé metody retušování, pokřivení loutky a perspektivy, práci s vrstvami, prolnutím vrstev a maskami vrstev, tvorbu různých vizuálních efektů, práci se světlem, stíny nebo třeba akce a dávkové zpracování souborů a mnoho dalších praktických rad a tipů, které lze využít jak u ...
AdobePhotoshopExpertPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net