SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: H

Naprogramujte si svůj web s pomocí PHP
Duben 2023 - Praha # Předpokládané znalosti Základní znalost HTML a CSS. Cíl kurzu Ovládnout nejrozšířenější skriptovací jazyk PHP pro programování serverových částí dynamických internetových stránek a webových aplikací a zvládnout napsal svůj první program. Zaměření kurzu Kurz je určen pro budoucí programátory webových aplikací i pro zájemce, kteří s webem teprve začínají, dále pro učitele odborných předmětů ...
Naprogramujtesvůjpomocí

Barista individuálně
Duben 2023 - Praha # Obsah kurzu spoluvytváříte se svým lektorem, který se vám bude věnovat od první chvíle přihlášení do kurzu. S individuálním přístupem dosáhnete maximálních výsledků. Pokud patříte mezi velmi vytížené lidi a prahnete po kvalitním, individuálním a efektivním certifikovaném baristickém kurzu, tento je určen právě ...
Baristaindividuálně

Oracle - Jazyk SQLOracle - SQL Language Fundamentals
Leden 2023 - Praha # Kurz Introduction to Oracle SQL je určen pro uživatele databází Oracle 10g - 11g. Seznamuje s technologií Oracle Database s principy relační databáze a programovacím jazykem SQL. Studenti se naučí pracovat s jazykem SQL, získají znalosti nutné k zadání dotazů, naučí se vytvářet databázové objekty. Pro školení je využívána poslední verze Oracle ...
OracleJazykSQLOracleLanguageFundamentals

Scrum a agilní metodiky pro praxiScrum Methodology & Agile Scrum Methodologies
Říjen 2022 - Praha # Kurz určen pro jednotlivce nebo celé projektové týmy, které se chtějí seznámit s principy agilních metod a získat potřebné zkušenosti tak, aby byli schopni aplikovat Scrum na svém projektu. Součástí kurzu je jak teoretická, tak i praktická část (hra), která účastníkům umožní pochopit a osvojit si agilní praktiky v ...
ScrumagilnímetodikypraxiScrumMethodologyAgileScrumMethodologies

Základní kovoobráběčské práce
Říjen 2022 - Praha 5 # Profesní rekvalifikační kurz Uvedený kurz naučí absolventy práce na standardních obráběcích strojích typu frézka, soustruh a další stojanové stroje sloužící k obrábění včetně přípravy výroby a technické dokumentace. Kurz naučí posluchače orientaci v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací spolu s měřením a kontrolou délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků ...
Základníkovoobráběčsképráce

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro rok 2023 - a ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ za rok 2022
Prosinec 2022 - Praha # Mzdové účetnictví # Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti Příjmy ze závislé činnosti, rozlišení příjmů od daně osvobozených Rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně Daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání Opravy chyb při výpočtu záloh, ...
PŘÍJMŮZÁVISLÉČINNOSTI2023ROČNÍZÚČTOVÁNÍ2022

Přestupkové právo a judikatura správních soudů - ON-LINE
Prosinec 2022 - online # Zákon č. 250 - 2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, bude v účinnosti již pět let. Řada problémů zůstává již tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva, například: * ...
PřestupkovéprávojudikaturasprávníchsoudůON-LINE

Pracovník grafického studia (Adobe produkty) – rekvalifikační kurz
Únor 2023 - Praha # Předpokládané znalosti Práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Zvládnout profesionálně, samostatně a kreativně pracovat s grafickými programy společnosti Adobe. Zaměření kurzu Kurz je určený pro ty, co si chtějí připravit na novou profesi grafika, dále je vhodný pro všechny, co si potřebují rozšířit a prohloubit znalosti v grafickém ...
PracovníkgrafickéhostudiaAdobeproduktyrekvalifikačníkurz

Nařízení EU č. 910 - 2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR
Listopad 2022 - online # Cílem kurzu je seznámit vás s problematikou elektronické identifikace a tzv. důvěryhodných služeb s ní spojených. Výklad je veden v přímé souvislosti s Nařízením EU č.910 - 2014 eIDAS a z něho vycházejícími „adaptačními“ právními předpisy, které byly v ČR následně přijaty včetně dalších předpisů souvisejících. * • hlavní etapy elektronizace správy ...
Nařízení2014eIDASsprávadokumentů

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Školení ostatních zaměstnanců
Říjen 2022 - webiář # Odborně proškolíme vaše zaměstnance v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel obdrží tematické plány a časové rozvrhy školení, prezenční listiny a testy vyplněné jeho zaměstnanci. Další informace naleznete níže na ...
BezpečnostochranazdravípráciŠkoleníostatníchzaměstnanců

KURZ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ
Listopad 2022 - Frýdek Místek # Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav ...
KURZSTROJNÍKŮSTAVEBNÍCHSTROJŮ

AutoCAD expres
Prosinec 2022 - Kolín # Po absolvování školení jsou posluchači schopni upravovat a tisknout výkresy z programu AutoCAD nebo AutoCAD LT, vytvářet jednoduché technické výkresy v rovině a připravovat výkresy z programu pro prezentace. * Kurz AutoCAD expres probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu AutoCAD expres se účastní maximálně 8 osob. Kurz AutoCAD expres probíhá v plně vybavené počítačové učebně. V průběhu kurzu AutoCAD ...
AutoCADexpres

REST API Design
Říjen 2022 - Praha 7 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test API Recenze - REST API Design Zpět Vítězslav Studnička 3. 3. 2021 Kurz obsáhl prakticky všechny oblasti a každá se specificky probírala. Velmi vhodný pro seznámení a porozumění tématu Rest API i pro vylepšení aktuálních znalostí. Vítězslav Studnička (Česká S...
RESTDesign

Základní kurz herectví # pro pokročilé
Duben 2023 - Praha 4-Kamýk # Kurz se skládá z klasické metody výuky herectví, alternativní metody výuky herectví [dialogické jednání] a z režijního vedení. Cílem kurzu je závěrečná absolventská prezentace - divadelní př...
Základníkurzherectvípokročilé

Databáze pro internetové aplikace
Listopad 2022 - Praha 5 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Požadované vstupní znalosti: základy práce v prostředí ...
Databázeinternetovéaplikace

Linkedin prakticky (nejen pro B2B) - Jak na profesionální osobní i firemní profil na LinkedInu
Prosinec 2022 - Praha 1 # V rámci jednodenního kurzu získáte praktické informace, jak vylepšit a nastartovat svůj osobní profil, jak správně pracovat s firemním profilem i jak využít na LinkedInu reklamu. Profesní sociální síť LinkedIn je dnes jedním z hlavních zdrojů obchodních poptávek pro B2B společnosti a cílem kurzu je přiblížit jeho ...
LinkedinpraktickynejenB2BprofesionálníosobnífiremníprofilLinkedInu

Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++
Listopad 2022 - Praha,Ostrava # Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a ...
KurzJazykObjektověorientovanéprogramování

Jazyk C – Základy programováníC - C++ Programming Essentials
Říjen 2022 - Praha # Chcete se pustit do programování embedded aplikací a operačních systémů? Programovací jazyk C je i po desítkách let průmyslovým standardem pro tvorbu kódu pro širokou škálu hardwarových architektur. Aplikace, knihovny a operační systémy vytvořené v C zachovávají maximální kontakt s hardware. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte programování ...
JazykZákladyprogramováníCProgrammingEssentials

Penetrační testování a etický hacking v sítích WANEthical Hacking in WAN Networks
Prosinec 2022 - Praha # Kurz Penetrační testování a etický hacking v sítích WAN je určen administrátorům Windows a Linux serverů. V rámci školení se naučí používat základní nástroje a techniky pro hacking v prostředí Internetu. Školení demonstruje praktické možnosti útoků na sítě WAN. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni používat bezpečnostní ...
PenetračnítestováníetickýhackingsítíchWANEthicalHackingNetworks

Marketingový plán a budgetMarketing Plan and Budget
Říjen 2022 - Brno # Marketingový plán a marketingový rozpočet jsou nosnou konstrukcí marketingu. Jejich kvalita, konkrétnost a měřitelnost ovlivní vaše marketingové aktivity, stejně jako kvalitu jejich výstupů. V našem kurzu vám ukážeme příklady správných i nesprávných marketingových plánů a rozpočtů. Poradíme vám, co by v nich nemělo chybět. Provedeme vás úskalími rizik selhání těchto nástrojů ...
MarketingovýplánbudgetMarketingPlanBudget

Adobe Lightroom Classic – certifikovaný základní kurz
Prosinec 2022 - Brno # Cíl kurzu Správným používáním programu Adobe Lightroom vytěžit z formátu RAW maximum pro dokonalý vzhled vašich fotek a zároveň minimalizovat náročnost jeho zpracování. Zaměření kurzu Kurz je učen pro amatérské i profesionální fotografy, kteří chtějí kvalitní a rychlou postprodukci fotografií. Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní ...
AdobeLightroomClassiccertifikovanýzákladníkurz

Profesionální make-up [foto make-up] + nové trendy
Říjen 2022 - Třebíč # Nechte se inspirovat originálními nápady a extravagancí na foto. Vyzkoušíme foto make-up jak extravagantní tak i nahé líčení na foto. Tento kurz vyžaduje znalosti v líčení. Pro více informací rolujte dolů po ...
Profesionálnímake-upfotomake-upnovétrendy

Blazor Server a WebAssembly
Únor 2023 - Praha # Kurz vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí naučit tvořit Blazor aplikace. Blazor je framework (součástí ASP.NET Core) na psaní web aplikací kompletně v C#. Programátor tak nemusí přijít do styku s Javascriptem a zůstává v produktivním prostředí a jazyce. Školení je vedené praktickou formou, kdy v průběhu školení budeme vytvářet vlastní mini ...
BlazorServerWebAssembly

Předtisková příprava, Adobe
Prosinec 2022 - Praha # Školení je určené pro uživatele Adobe Illustrator, Adobe Indesign, kteří se chtějí naučit připravit dokumenty pro tisk. Posluchači se naučí připravit adekvátní vektorové i rastrové podklady, zhodnotit jejich kvalitu nebo zvolit vhodný barevný režim. Naučí se pracovat se standardy PDF-X a exportovat tisková PDF. Osvojí si základní znalost tiskových technologií a jak mají komunikovat s tiskárnou. * ...
PředtiskovápřípravaAdobe

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni - ON-LINE
Listopad 2022 - online # Program semináře: * Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika - správní řád a veřejná správa - správní řízení, vč. exekuce - jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení) - veřejnoprávní smlouvy - opatření obecné povahy - vztah správního řádu ke ...
SprávnízaměřenímsprávnířízeníprvnímdruhémstupniON-LINEPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net