SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: D

Oracle - Optimalizace a ladění aplikacíOracle - optimization and debugging applications
Leden 2023 - Praha # Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními aspekty ovlivňujícími výkonové paramety Oracle, naučit se optimalizovat a kontrolovat existující aplikace pro zlepšení výkonu. Účastníci se naučí interpretovat výsledky exekučních plánů, optimalizovat jednotlivé SQL dotazy a sledovat výkonostní charakteristiky databáze Oracle.Při ...
OracleOptimalizaceladěníaplikacíOracleoptimizationdebuggingapplications

Interní auditor IATF 16949 [začátečník]
Říjen 2022 - Plzeň # Automobilový průmysl klade ve srovnání s jinými odvětvími mnohem vyšší nároky na své dodavatele. Kurz seznámí absolventy s požadavky automobilového průmyslu a související normy a naučí je účinně auditovat firmu a procesy v ...
InterníauditorIATF16949začátečník

Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace
Leden 2023 - Praha,Ostrava # Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace je určen pro pokročilé vývojáře, kteří hledají možnost, jak posunout své znalosti do oblasti paralelních a asynchronních aplikací. Vysvětleny budou základy vláken a představeny objekty a produkty usnadňující toto programování. Mnoho novinek přichází s .NET Frameworkem 4 [např. Task Parallel Library] a 4.5 [např. async - ...
KurzParalelníasynchronnívícevláknovéaplikace

VIZÁŽISTIKA - rekvalifikační kurz
Leden 2023 - Třebíč # VIZÁŽISTKA A BARVOVÉ PORADENSTVÍ - Pro ty z Vás, kteří chcete obohatit své odborné znalosti o obor barvového poradenství. Kurz je koncipován tak, aby rozšířil Vaše profesionální znalosti, které pak můžete uplatnit jak samostatně, tak i v příbuzných oborech, zejména pak v kosmetice, odívání, módním návrhářství a mnoha dalších. Absolventi, kteří úspěšně složí závěrečné zkoušky, získávají celostátně ...
VIZÁŽISTIKArekvalifikačníkurz

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
Prosinec 2022 - Praha # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblasti

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ v roce 2023
Prosinec 2022 - Praha # Mzdové účetnictví # Seminář je zaměřen na výklad všech posledních změn právní úpravy v oblasti důchodového pojištění. Pozornost bude věnována rovněž aktualitám v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění i situacím, v nichž se v praxi nejčastěji chybuje . obsah Přehled změn přijatých v oblasti důchodového pojištění s účinností od * 1. * 1. 2023 a změn plánovaných v nejbližší ...
DŮCHODOVÉPOJIŠTĚNÍroce2023

Zákon o registru smluv – aktuální problematika
Listopad 2022 - online # Na semináři se dozvíte o povinném zveřejňování smluv, které přineslo množství problémů, namátkou: Jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na zveřejnění dříve přijaté smlouvy? Jak aplikovat výjimky z uveřejnění? Jak vyložit limit 50 tis. Kč u opakovaného, postupně rostoucího či trvalého plnění nebo rámcové smlouvy? Jakou povahu má bezúplatná smlouva o výpůjčce ...
Zákonregistrusmluvaktuálníproblematika

IFRS – aktuálně i připravované novelizace
Prosinec 2022 - Praha # Na přednášce vám lektor zprostředkuje aktuální informace o vývoji Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a představí dopady jejich implementace do účetní praxe. Konkrétní obsahové zaměření semináře je dáno vývojem ve tvorbě IFRS. * • shrneme změny od 2021 - 2022, které ovlivňují účetní závěrky sestavované za rok 2022, • přiblížíme změny již přijaté s ...
IFRSaktuálněpřipravovanénovelizace

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V7]vSphere: Install, Configure, Manage [V6.7]
Prosinec 2022 - Praha # Tento pětidenní kurz nabízí intenzivní praktické školení zaměřené na instalaci, konfiguraci a správu VMware vSphere® 7, která zahrnuje VMware ESXi™ 7 a VMware vCenter Server® 7. Tento kurz vás připraví na správu infrastruktury vSphere pro organizaci jakékoli velikosti. Tento kurz je základem pro většinu dalších technologií ...
VMwarevSphere:InstallConfigureManageV7vSphere:InstallConfigureManageV67

Škola feng šuej Aqua Ventus Academy 2021 pro každého vážného zájemce
Říjen 2022 - Ostrava Mariánské Hory # K dispozici dostanete zdarma elektronickou učebnici Velká kniha feng shui , [je k dostání v tištěné formě na e shopech - Chvojkovo nakladatelství 2014]. Individuální přístup v malých skupinách s mnoha ...
ŠkolafengšuejAquaVentusAcademy2021každéhovážnéhozájemce

Účetnictví pro pokročilé - víkendový
Listopad 2022 - Hradec Králové # Kurz Účetnictví pro pokročilé je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Jde o navazující modul na Účetnictví pro začátečníky. ...
Účetnictvípokročilévíkendový

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ
Říjen 2022 - Havířov, Karviná, Orlová,Frýde # nová profesní kvalifikace, možnost složit pouze rozdílovou zkoušku [ pouze chůvy, co již mají hotový kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ...
CHŮVADĚTIDĚTSKÉSKUPINĚ

Digitální marketingDigital Marketing
Prosinec 2022 - Praha # Digitální marketing je v současnosti již standardním způsobem marketingové komunikace. Cílem kurzu je ukázat si, jak zvýšit výkon a prodej webu. Jak zvýšit jeho návštěvnost. Jaké máme možnosti placené reklamy na internetu, kdy se vyplatí a kdy ne? Prozradíme Vám, jak vytvořit magnet, který přitáhne nové zákazníky na Váš web. Seznámíme Vás se základními pravidly designu webu. Ukážeme si, jaké ...
DigitálnímarketingDigitalMarketing

EJBEJB 3.0
Červenec 2023 - Brno # Kurz vhodný pro vývojáře, kteří se chtějí seznámit s logikou a přínosem komponent vytvořených dle specifikace Enterprise Java Beans. Technologie JavaEE je dnes základem velkého množství kritických aplikací a komponentní architektura EJB v nich hraje důležitou úlohu. Účastníci kurzu si v průběhu školení vyzkouší na příkladech vytváření různých druhů komponent EJB a seznámí se i se složitějšími koncepty jako je transakční zpracování ...
EJBEJB

Python - Django: Webový backendDjango
Leden 2023 - Brno # Programujete v Pythonu a rádi byste se pustili do webového backendu? Django je nejpopulárnější webový framework pro Python. Nabízí kompletní servis pro webové vývojáře a konzistentní strukturu vhodnou i pro větší projekty. Zároveň v něm lze velice pohodlně začít ihned tvořit. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte všechno, co má takový správný webový projekt obsahovat. ...
PythonDjango:WebovýbackendDjango

Jak se stát skutečným mistrem komunikace - Jasná, rozhodná a přesvědčivá komunikace
Říjen 2022 - Praha 1 # Dosáhněte svého prostřednictvím přesvědčivé a působivé komunikace Obnáší vaše profese každodenní kontakt s lidmi? Přáli byste si pozvednout své komunikační kompetence na vyšší úroveň? Naučte se prezentovat své argumenty s potřebnou autoritou. Překonejte své bariéry a prosaďte se ve skupině. Rozpoznejte varovné signály a ...
státskutečnýmmistremkomunikaceJasnározhodnápřesvědčivákomunikace

Vue.js + Material design + základy Firebase
Březen 2023 - Praha # Vue.js je progresivní javascriptový open source framework, který oproti svým konkurentům vyniká rychlostí a jednoduchostí. V rámci kurzu se mimo samotného frameworku naučíte pomocí Material Design vytvořit moderní SPA aplikaci, optimalizovanou nejen pro desktop i mobilní zařízení. Seznámíte se také se základy služby Firebase v roli backend serveru pro napojení webových aplikací, což Vám ...
VuejsMaterialdesignzákladyFirebase

Multichannel marketing
Březen 2023 - Praha # V 80. letech stačilo mít dobrý produkt. V 90. letech stačilo mít webové stránky s dobrou doménou. V další dekádě přišel Facebook a firmy těžily z nového trendu. Dnes se však pozornost tříští a zákazníci vnímají prezentaci firmy jako celek. Na kurzu si ukážeme, že je skutečně třeba vyvíjet aktivitu na několika frontách najednou a vybereme, které nástroje jsou pro vás vhodné. Zákazník dnes přijde na sociální sítě, ...
Multichannelmarketing

Zkušenosti s kontaktem dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou z pohledu soudkyně
Prosinec 2022 - online # Akreditace: MPSV - A2022 - 0616-SP - PC, Zkušenosti s kontaktem dítěte v NRP s biologickou rodinou z pohledu soudkyně MV - AK - PV-144 - 2022 Tématem kurzu je poukázat na podstatu kontaktů dítěte s biologickou rodinou, na možná úskalí a hledání řešení situací tak, aby dítě bylo komplikovanou rodinnou situací ...
Zkušenostikontaktemdítětenáhradnírodinnépéčibiologickourodinoupohledusoudkyně

Mzdové účetnictví pro personalisty
Říjen 2022 - Praha # Na semináři se dozvíte, co v personální oblasti ovlivňuje mzdové náklady. * Pracovněprávní oblast: • pracovní doba – rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení – rozdíly; vyrovnávací období – plánování směn; fond pracovní doby, dopad nastavení pracovní doby do zúčtování mzdy zaměstnance, • vyhodnocení přesčasové práce a náhradní volno – jak proplácet přesčasovou práci?, • ...
Mzdovéúčetnictvípersonalisty

Microsoft Excel – základní kurz
Říjen 2022 - Praha # Cíl kurzu Orientovat se v programu MS Excel, dokázat v něm tvořit jednoduché tabulky se základními vzorci a funkcemi a následně je zpracovávat do atraktivních grafů. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro uživatele, kteří nemají s programem MS Excel žádnou zkušenost, pro začátečníky, kteří používají základní nástroje a chtějí pracovat efektivněji. Studijní materiály Autorské výukové materiály v ceně ...
MicrosoftExcelzákladníkurz

Nejčastější chyby při nakládání s majetkem obce či kraje
Říjen 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-458 - 2021; Péče o majetek obce (webinář) Cíl semináře Cílem akreditovaného semináře je seznámit účastníky s problematikou nakládání s majetkem obcí a poukázat na nejčastější chyby, a to včetně doporučení, jak jim předcházet. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy vztahujícími se k dané problematice a jejich zasazení do systému práva. ...
Nejčastějšíchybynakládánímajetkemobcekraje

DPH u neziskových a veřejnoprávních subjektů
Leden 2023 - Praha # Kurz vás seznámí s výklady a praktickými postupy specifickými pro veřejnoprávní organizace. Program se bude věnovat aktuálním sazbám daně a jejich změnám v průběhu roku 2022 a 2023, nároku na odpočet daně, novým pravidlům pro dodání zboží do EU a dalším tématům. Budete seznámeni také s posledními novinkami v problematice DPH, s aktuální judikaturou a se závěry koordinačních ...
neziskovýchveřejnoprávníchsubjektů

Slavnostní a večerní [plesové] líčení
Říjen 2022 - Třebíč # Kurz líčení je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Zde se naučíte výraznější líčení na plesy a večírky, společenské akce dle aktuálních trendů. Plesové speciální efekty jako jsou glitry,třpytky jejich aplikace, umělé řasy. Kurz je praktický, vše si můžete vyzkoušet pod vedení profesionální v...
SlavnostnívečerníplesovélíčeníPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net