SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # Seznam obc��: C

Ukládání povinností stavebním úřadem, kontrolní prohlídka stavby a zvláštní pravomoci stavebního úřadu
Únor 2023 - Praha # Akreditace: MV - AK - PV-632 - 2021, Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, ukládání povinností, kontrolní prohlídka stavby v současné a budoucí právní úpravě (webinář) Stavební úřady nevedou pouze řízení o podané žádosti, ale stavební zákon jim svěřuje soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných ...
Ukládánípovinnostístavebnímúřademkontrolníprohlídkastavbyzvláštnípravomocistavebníhoúřadu

JavaScript - pro začátečníkyJavaScript
Květen 2023 - Brno # Účastníci získají základní přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů a nejen tam. Seznámí se se základní syntaxí tohoto jazyka, nejdůležitějšími funkcemi, vlastnostmi a získáte praktické návody pro reálné využití. Naučí se minimálně psát malé aplikace a vlastní knihovny do internetových stránek jako vysouvací menu, odesílat data z formulářů na pozadí ...
JavaScriptzačátečníkyJavaScript

Povinnosti mzdových účtáren po uzavření kalendářního roku 2022 a novinky roku 2023
Prosinec 2022 - online # Na semináři budete upozorněni na veškeré úkony, které je v mzdové účtárně třeba učinit po uzavření kalendářního roku a také na novinky roku následujícího, které nám výrazně ovlivní zpracování mezd. * • změny v roce 2022 a změny pro rok 2023 – jak tyto změny ovlivní zúčtování mezd a jak v praxi postupovat, • ...
Povinnostimzdovýchúčtárenuzavřeníkalendářníhoroku2022novinkyroku2023

Úvod do floristiky
Květen 2023 - Praha 2 # ...
Úvodfloristiky

Novelizace zákoníku práce
Říjen 2022 - Praha # Program semináře: * Transpoziční novelizace zákoníku práce * Požadavky transponovaných Směrnic EP * Skloubení osobního a pracovního života zaměstnance * Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky * Nové povinnosti informování zaměstnance o pracovních podmínkách * Péče o děti a jiné osobní ...
Novelizacezákoníkupráce

ONLINE Chůva pro děti v dětské skupině # pro rozdílový kurz
Říjen 2022 - Praha 5 - Smíchov # Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. [pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. ...
ONLINEChůvadětidětskéskupiněrozdílovýkurz

Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi
Březen 2023 - online # Akreditace: MPSV - A2021 - 0509-SP - VP; akreditováno pod názvem: Domácí násilí odborným pohledem psychologa -základní poznatky z praxe s důrazem na diferenciaci přístupů MV - AK - PV-92 - 2022 Cíl semináře Seminář je určen sociálním pracovníkům, právníkům, psychologům a dalším profesím, které přicházejí do kontaktu s případy domácího násilí.  Seznamuje s ...
Domácínásilídrobnohledemaktuálnípoznatkypraxi

Základy technologie obrábění
Prosinec 2022 - Zbiroh # Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 2 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na našem vzdělávacím středisku na Zbirohu, vybavené příslušnou technikou ke kurzu, případně na dalších místech po dohodě s účastníky kurzu. A to v době od 13.00 do 18.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až deset. Součástí kurzu ...
Základytechnologieobrábění

Jak na internetovou reklamu, PPC a remarketing: naučte se digitální marketing jako profesionál
Prosinec 2022 - Praha # Z tohoto semináře si odnesete užitečné znalosti o digitálním marketingu a novinkách, zejména o akvizičních prostředcích a strategiích, tj. o cestách získání nových zákazníků. Pay per click, remarketing, webová reklama, outbound marketing…a další. Seminář je veden specialistou na digitální marketing. * ...
internetovoureklamuremarketing:naučtedigitálnímarketingjakoprofesionál

Příprava minutek - rekvalifikační kurz
Listopad 2022 - Praha 2, Praha 5, Praha 8 # Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou. Pro vydání živnostenského oprávnění lze použít soubor tří osvědčení o profesní kvalifikaci, s tímto souborem se lze též přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným ...
Přípravaminutekrekvalifikačníkurz

Vyjednávání a argumentace Argumentation and Negotiation
Říjen 2022 - Brno # Cílem praktického workshopu je pochopit podstatu vyjednávání při různých situacích, umět uplatnit přípravu i vyjednávací postupy a zjistit výhodnost využívání argumentace. Zjistíte, jak podpořit dosažení vzájemného výsledku vyjednávání. Dozvíte se, jak vyjednávat bez naléhání a převahy za každou cenu. Zjistíte, jak se na vyjednávání připravit, co dělat, když se ...
VyjednáváníargumentaceArgumentationNegotiation

Delegát cestovní kanceláře - místní zástupce
Listopad 2022 - Praha 2 # Jedná se velmi kvalitní odborný kurz, který Vás připraví na práci delegáta. Delegát - místní zástupce je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře v místě pobytu [nejčastěji u moře, na horách, ale i v rekreačních oblastech atd]. Úkolem delegáta je starat se o turisty, to znamená zajišťovat organizační a administrativní záležitosti cestovní kanceláře. Delegát ovšem není průvodce, a proto ...
Delegátcestovníkancelářemístnízástupce

Analýza zákazníka - psychologie rozhodováníCustomer Analysis - Psychology of Decision Making
Květen 2023 - Praha # Ze všech souvisejících oborů je psychologie pro marketing tou nejzásadnější. Pochopení psychologie zákazníka jeho myšlenkových pochodů a vlivů na jeho rozhodování nám dává primární vstupy pro realizaci obchodního záměru. V průběhu kurzu vás seznámíme s faktory, které ovlivňují rozhodování klíčových osob našich klientů. ...
AnalýzazákazníkapsychologierozhodováníCustomerAnalysisPsychologyDecisionMaking

Správní řízení na úseku matrik
Květen 2023 - online # Akreditace: MV - AK - PV-367 - 2022, Správní řízení na úseku matrik Cíl semináře Seznámit posluchače s problematikou správních řízení vedených na úseku matrik a jména a příjmení, včetně řízení o přestupcích na úseku matrik. ...
Správnířízeníúsekumatrik

Adobe After Effects – certifikovaný základní kurz
Listopad 2022 - Brno # Cíl kurzu Pochopit principy Adobe After Effects a dokázat vytvářet animace a upravovat videa. Zaměření kurzu Kurz je určen pro začátečníky, kteří se zajímají o video, grafický design a fotografii. Výhodou je zkušenost s prací v ostatních programech Adobe.   Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva. ...
AdobeAfterEffectscertifikovanýzákladníkurz

Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers
Prosinec 2022 - Praha # Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční ...
FinančnířízenímanažeryFinancialManagementManagers

Strategie řešení konfliktůConflict resolution strategy
Únor 2023 - Praha # Cílem praktického workshopu je umět komunikovat ve konfliktních situacích a při projevech pasivity, agrese a manipulace. Získáte povědomí o konfliktu a způsobech, jak ho řešit. Dozvíte se o různých druzích jednání, které se v případě konfliktu objevují. Poznáte, co uplatnit pro to, abyste sami konfliktní komunikaci ustáli v práci, i jinde. Trénink je určen manažerům, ...
StrategieřešeníkonfliktůConflictresolutionstrategy

Registr smluv - aktuální vývojové tendence
Listopad 2022 - online # Akreditace: MV - AK - PV-463 - 2021; Zákon o registru smluv (webinář) Cíl semináře: Obohatit sebe a ostatní o nové poznatky a postřehy z aplikační praxe. Prohloubit znalosti. Seznámit se s novinkami. V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: co se uveřejní, kdy se uveřejní, jak se uveřejní, co se neuveřejní a hlavě, co dělat, když se udělá chyba při ...
Registrsmluvaktuálnívývojovétendence

ZMĚNY VE MZDOVÉ AGENDĚ pro rok 2023
Prosinec 2022 - Praha # Mzdové účetnictví # Změny v pracovněprávní oblasti pro rok 2023 Minimální mzda v roce 2023 Změny v oblasti zdravotního pojištění , pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců Změny v oblasti nemocenského pojištění – nemocenské dávky – upozornění na souvislost s ELDP za rok 2022 (Krizové ošetřovné a jeho vykazování), ...
ZMĚNYMZDOVÉAGENDĚ2023

Analýza dat pomocí doplňků Power v MS Excel
Listopad 2022 - online # Cíl kurzu Dokázat si připravit dokonalý datový model ze zdrojových dat. Importovat, transformovat a připravit data na analýzu velkého množství dat. Zaměření kurzu Kurz je určen pokročilým uživatelům Excelu, pro analytiky a uživatele jež pracují s velkým množstvím dat a pravidelně zpracovávají reporty. Studijní materiály Autorské výukové materiály v ceně kurzu. Po celou dobu kurzu ...
AnalýzapomocídoplňkůPowerExcel

Příprava na zkoušku OCEB 2 Fundamental
Říjen 2022 - Praha 7 # BPM neboli Business Process Management je ucelený soubor manažerských, organizačních, analytických a technických postupů, metod a nástrojů určený k identifikaci, analýze, modelování a automatizaci procesů. Kurz je určen zájemcům o získání certifikátu OMG Certified Expert in BPM 2 - Fundamental. Tato zkouška je často vyžadována jako nezbytný kvalifikační předpoklad business konzultantů a SW ...
PřípravazkouškuOCEBFundamental

EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ v roce 2023 - aktuality
Únor 2023 - Praha # Mzdové účetnictví # Účastníci budou seznámeni se zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP v roce 2023 . S pomocí vzorových příkladů budou účastníci upozorněni na situace, při nichž zaměstnavatelé při vyplňování ELDP nejčastěji chybují . obsah Připomenutí aktualizovaného znění právní úpravy Okruh pojištěných osob, omluvné důvody – vyloučené ...
EVIDENČNÍLISTYDŮCHODOVÉHOPOJIŠTĚNÍroce2023aktuality

Kanban pro výrobní praxiKanban for manufacturing practice
Prosinec 2022 - Brno # Cílem kurzu je předat informace o tahovém systému Kanban z pohledu výrobní praxe, seznámit s navrhováním regulačních okruhů, stanovením počtu výrobních a transportních Kanban karet v oběhu a postupem zavádění systému Kanban ve ...
KanbanvýrobnípraxiKanbanmanufacturingpractice

REST a SOAP webové služby v jazyce JavaSOAP, SaaS, PaaS, REST
Únor 2023 - Brno # Kurz vhodný pro konzultanty, analytiky a vývojáře pro seznámení s vývojářskými technikami SOAP a REST s použitím Java SE a Java ...
RESTSOAPwebovéslužbyjazyceJavaSOAPSaaSPaaSREST

Pracovník grafického studia (Corel+Adobe) – rekvalifikační kurz
Leden 2023 - Praha # Předpokládané znalosti Práce s počítačem na úrovni běžného uživatele. Cíl kurzu Zvládnout své grafické nápady profesionálně a kreativně přenést z papíru do digitální podoby. Zaměření kurzu Kurz je určený pro ty, co si chtějí připravit na novou profesi grafika, dále je vhodný pro všechny, co si potřebují rozšířit a prohloubit znalosti v grafickém oboru ...
PracovníkgrafickéhostudiaCorel+AdoberekvalifikačníkurzPočet kurzů: 103263
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net